B.E.S.T. - Klimaskeptik uvěřil teploměrům?

06.04.2011 08:44

Narazil jsem na blog R.Polacha "Přední klimatický popírač uvěřil teploměrům" a rád bych ho doplnil o některé informace. Jako například, že Muller není a nikdy nebyl popírač globálního oteplování. To nejsem ani já. Pouze kritizujeme nevědecké chování některých vědců, kterým tito vědci podkopávají důvěru veřejnosti v klimatologii. A poznamenávám, že grafy teplot nic neříkají o tom, co je příčinou oteplování.

 

CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ

O co jde? Na podzim 2010 v Kalifornii na universitě v Berkeley vznikl projekt s názvem B.E.S.T (Berkeley Earth Surface Temperatures). Best je anglicky "nejlepší".

Cílem je provést audit grafů globálního oteplování za posledních 100 let  - grafů sestavovaných z přístrojových měření z celého světa.

Právě po takovémto auditu jsem tu v loni volal - pokud má po Climategate těm grafům někdo věřit, je třeba provést jejich transparentní audit.

Např. v článku: "IPCC potřebuje nezávislý audit"

B.E.S.T deklaruje odhodlání takto transparentně postupovat. To je také jediná cesta, jak si klimatologie může znovu získat naši důvěru. Jediný způsob jak umlčet skeptiky. Už žádné "hide the decline". Už žádné "radši ta data smažu, než bych je někomu ukázal."

https://berkeleyearth.org

 

PROJEKT KLIMASKEPTIKŮ?

V čele projektu stojí lidé jako Richard Muller, který kritizoval před lety hokejkový graf v článku "Global Warming Bombshell" (2004).

Dále zde pracuje klimatoložka Judith Curry, která po Climategate vyjádřila klimaskeptické názory např. v článku "On the Credibility of Climate Change, Towards Rebuilding Trust"  (2010)

 

MULLER V KONGRESU

Richard Muller 31.března 2011 vypovídal v americkém Kongresu. Text jeho projevu najdete ZDE v pdf.

Mullerovo veřejné vystoupení, jak sám říká, je poněkud předčasné a ukvapené. Protože dosud jeho projekt nic nepublikoval. Žádná data zatím nezveřejnil - to je pravý opak oné slibované transparentnosti.

Za toto byl skeptiky velmi kritizován - ve svém projevu Muller cosi říkal, aniž by předložil nějaké důkazy pro svá tvrzení. Takového chování jsme si užili dost a dost, například když IPCC publikovala závěry své zprávy (AR4) o měsíc dříve než zprávu samu. Od BEST jsme očekávali jiné a korektnější chování.

 

CO ŘÍKÁ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DVOU PROCENT

Práce jsou zatím na samém začátku, takže je brzo vynášet konečné soudy.

Muller v projevu hovořil o prvním testu, který provedli. Shromáždili mnohem větší vzorek stanic, než jaký se dosud používal. A z tohoto vybrali náhodně 2% stanic.

Výsledná křivka je velmi podobná dosavadním oteplovacím grafů a Mullera to, jak sám říká, překvapilo. Překvapilo, protože dosud na svých datech neprovedl žádné homogenizace. Homogenizace se provádějí, aby se kompenzoval vliv městských tepelných ostrovů, stěhování stanic apod.

"Soulad Berkeley Earth dat s dosavadními analýzami nás překvapil, protože naše předběžné výsledky ještě neřeší řadu známých problémů a zkreslení. Až tyto korekce provedeme, může se stát, že z tohoto souladu se stane nesoulad. Jak je možné, že je taková shoda mezi našimi korigovanými daty a jejich nekorigovanými daty? Jednou z možností je, že systematické korekce aplikované ostatními týmy jsou malé. To zatím nevíme."

Proč ostatní týmy aplikují na surová data tak malé korekce? Buď proto, že korekce nejsou zapotřebí. V tom případě mohou od příštího roku klimatologové s korekcemi a homogenizacemi přestat, protože jsou zbytečné a nemají podstatný vliv.

Druhá možnost je, že korekce JSOU zapotřebí, data jsou zkreslena (např. vlivem městských tepelných ostrovů), ale dosavadní grafy to nekorigovaly. Odpověď nám přinese až analýza BEST, která dosud neproběhla.

 

  

Černě je nový Mullerův B.E.S.T graf - náhodný vzorek 2% stanic.

Vidíme, že některé grafy se od sebe liší někde asi o 0,2°C, což odpovídá míře nejistoty / nepřesnosti, kterou uvádí i IPCC.

Mullerova předběžná analýza nepotvrzuje americké grafy (GISS, NOAA), které tvrdily, že se oteplilo i po roce 1998. NOAA dnešní teploty alarmisticky přehání asi o 0,2°C.

 

OCENĚNÍ KLIMASKEPTIKŮ

Muller se také zmiňuje o klimaskeptiku Anthony Wattsovi (meteorolog), jehož projekt Surfacestations.org v minulých letech zmapoval nevhodně umístěné meteorologické stanice v USA. "Bez práce Anthony Wattse a jeho týmu bychom měli jen kusé údaje o nevhodně umístěných stanicích a nemohli bychom vyhodnotit integritu dat. Je to názorný příklad toho, kdy badatel bez jakýchkoli státních dotací a grantů vytvořil dílo, které je pro klimatologii nepostradatelné. Podobně jako je tomu s prací Stevena McIntyra. Jejich "amatérská" věda není amatérská svou kvalitou - je to pravá věda, prováděná s integritou a na vysoké úrovni."

 

KDO KOHO PLATÍ

Když se začalo proslýchat, že Muller plánuje audit teplotních grafů, alarmisté jako Joe Romm z Climateprogress.org se do Mullera pustili, že prý je popírač placený naftařskými korporacemi a že už předem jeho grafům nevěří. Mezi sponzory B.E.S.T je totiž i firma Koch. (viz)

Nyní po Mullerově ukvapeném projevu se do něj zase pustil klimaskeptik Marc Morano, že prý je Muller loutka alarmistů, která jen předstírala skeptický přístup. A Morano varuje, že Mullerův projekt B.E.S.T je součástí Novim Group, která pracuje na geoinženýringu (viz), tj. na snahách o řízení počasí. Já bych dodal, že Novim Group na home page svého webu chlubí spoluprací s IIASA. Uvádí se tam, že Novim vydala 2009 studii o geoinženýringu (plánech na řízení počasí a klimatu (zde, zde), což je mezi alarmisty poslední hit. Mezi autory této studie je i Jason J.Blackstock z IIASA.

Kdo četl můj článek "Římský klub a světová socialistická revoluce", ví že IIASA (Mezinárodní ústav pro systémovou analýzu) je ústav, který v Rakousku založil Římský klub ve spolupráci se SSSR. Římský klub je autorem knihy "Meze růstu" (1972), bible alarmismu.

 

POČKEJME SI

Myslím, že nakonec nezáleží na tom, kdo ho platí. Ani nezáleží na jeho nedávném projevu v Kongresu. Ve skutečné vědě je jedno, zda nějaké osobě věříte a je jedno, kdo ho platí. Ve vědě záleží jen na důkazech, které si lze transparentně ověřit. Pokud je Muller dodá, bude vše v pořádku.  

Klimaskeptik a meteorolog Anthony Watts píše: "Jsem připraven akceptovat výsledek, ke kterému dospějí, ať už bude jakýkoli. I kdyby to mělo znamenat, že vyvrátí moje názory. Proto jsem udělal ten odvážný krok a poskytl jim data ze Surfacestations.org, protože jejich metoda mi připadá slibná. Takže se nestarejme o kibice, kteří se snaží jejich práci odsoudit ještě před tím, než viděli výsledky. Já jsem výsledky o globálních teplotách dosud neviděl, neviděl je dosud nikdo, ani sami autoři je dosud nemají."