APS se vymlouvá

14.10.2010 13:06

(Přeložil M:Pavlíček)

APS odpovídá! – Rozklad odpovědi APS na rezignaci Dr. Hala Lewise

Posted on October 13, 2010 by Anthony Watts

Níže je tiskové prohlášení (na webu je zde: https://www.aps.org/about/pressreleases/haroldlewis.cfm ) American Phisical Society odpovídající na rezignační dopis podaný APS jejich členem Dr. Halem Lewisem, který byl v pátek 8. října zveřejněn. Členové APS Dr. Roger Cohen, Dr. Will Happer a ovšemže Dr. Hal Lewis na to laskavě reagovali a požádali mě, abych jejich odpověď dal na WUWT. S radostí jsem přijal a do dokumentu níže jsou vloženy jejich komentáře kurzivou. - Anthony

12. říjen, 2010

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Tawanda W. Johnson
Press Secretary
APS Physics
529 14th  St. NW, Suite 1050
Washington , DC 20045-2065

Phone:               202-662-8702         202-662-8702
Fax: 202-662-8711
tjohnson@aps.org

Komentář APS k rezignaci Harolda Lewise na členství ve Společnosti

WASHINGTON, D.C. — V nedávném dopise presidentovi American Phisical Society (APS) Curtisovi A. Callanovi předsedovi Pricentonské fyzikální fakulty, Harold Lewis emeritní profesor fyziky na University of California, Santa Barbara oznámil, že rezignuje na své členství v APS.

V odpovědi na četná obvinění v tomto dopise vydává APS následující prohlášení:

Není pravda, co tvrdí Dr. Lewis, že stanoviska APS jsou motivována finančním ziskem. Naopak jako organizace s více než 48 000 fyziky jako členy APS při vypracování svých stanovisek dodržuje rigorózní etické standardy.

Víme, že existující Stanovisko APS ke klimatické změně z roku 2007 bylo vypracováno doslova při obědě několika lidmi poté, co náležitě ustanovená Komise schválila mnohem umírněnější Stanovisko.

Společnost je otevřená k revizi stanoviska, pokud to petice členů Výboru APS – demokraticky zvolenému řídícímu orgánu Společnosti – bude požadovat.

Ještě jsme na svou Petici nedostali odpověď.

https://www.openletter-globalwarming.info/Site/Signatures__APS_Council_Study.html

... byla odeslána teď na jaře a podepsána více než 260 členy a bývalými členy včetně téměř 100 členy kolegia, 17 členy národní akademie a 2 laureáty Nobelovy ceny. Petice, která je z velké části motivována odhaleními ClimateGate žádala, aby Společnost provedla nezávislou studii a vyhodnocení.

Co se týče demokratické učasti členstva v záležitostech vědy uvažte reakci na projev názorů členské základny APS ve Stanovisku APS v roce 2007 https://www.aps.org/publications/apsnews/200912/apscouncilors.cfm . “(Kancléř APS) nebyl svolný s myšlenkou referenda široké členské základny ke stanovisku. Řekl, že má obavy, že kdyby se umožnilo širokému členstvu hlasovat o kontroverzní otázce, mohlo by to vést k přijetí vědecky nezdravého stanoviska.” Fyzikové by evidentně měli být vyloučeni z postojů k fyzikáním otázkám; je k tomu oprávněno pouze “fyzikální duchovenstvo”, aby tak činilo ex catedra.

Dr. Lewis konkrétně APS jako organizaci obviňuje z finančního prospěchu z financování klimatické změny, což je zrovna tak nepravdivé. Ani výkonní činitelé ani zvolené vedení Společnosti nemá finanční zájmy v tomto financování.

Předseda Panelu o veřejných záležitostech (POPA), který znovu potvrdil Stanovisko APS ke klimatické změně z roku 2007 sedí ve vědeckém poradním výboru velké mezinárodní banky https://annualreport.deutsche-bank.com/2009/ar/supplementaryinformation/advisoryboards.html . Uvedená banka má více než 60 miliard dolarů Zeleného portfolia, a si přeje takto ujistit své investory o bezpečnosti jejich vkladů ... a to ani nemluvě o jejich příjmech z obchodů s uhlíkovými povolenkami. Dalšmií členy tohoto výboru jsou i současný šéf IPCC Pachauriho a Lord Oxburg, tvůrce fámy o nevině při vyšetřování ClimateGate. Výnosnost těchto bankovních aktivit závisí na pokračování zájmu o CO2 emisní povolenky. Také existuje člen Kleppnerovy komise (který revidoval Stanovisko APS z roku 2007 ještě před POPA), jenž v této komisi sloužil, když byl čekatelem na místo Šéfa vědců u BP. Toto místo se uvolnilo, když je opustil Steve Koonin, aby převzal místo v řízení DOE. Krátce po zprávě Kleppnerovy komise koncem roku 2009, člen této komise vzal zaměstnání u BP. BP před tím financovala novou Energetickou laboratoř v Berkley, kterou vedl současný Ministr energetiky Steve Chu.

Navíc výzkum klimatické zmněy provádělo relativně málo členů APS, a proto velká většina členů Společnosti nemá žádný osobní prospěch z podpory takového výzkumu.

To ale nezmiňuje silná očekávání agentur federální vlády jako je NAS a Presidentská kancelář vědeckých poradců, že APS bude nadále podporovat obrovský finanční stroj, který zavádí miliardy dolarů daňových poplatníků do výzkumu, jenž musí podporovat krédo alarmismu. APS mlčela k zdokumentovaným praktikám, kterými někteří klimatičtí vědci bránili puklikování odporujících výzkumných výsledků.

Ve věci globální klimatické změny poznamenává APS, že téměř všichni uznávaní vědci souhlasí s následujícími zjištěními:

§                     Oxid uhličitý v atmosféře přibývá v důsledku lidské aktivity;

§                     Oxid uhličitý je skvělý absorbér infračerveného záření, a tudíž jeho zvýšená přítomnost v atmosféře přispívá ke globálnímu oteplování; a

Tohle opomíjí fakt, že absorbční čáry oxidu uhličitého jsou téměř nasycené.

§                     Doba setrvání oxidu uhličitého v atmosféře je stovky let.

No, to závisí na tom, co myslíte “dobou setrvání”. Je-li to konvenční poločas impulsního vkladu oxidu uhličitého, je toto podle mnohých prohlášení špatně. Bernský model uhlíkového cyklu IPCC https://www.climate.unibe.ch/~joos/model_description/model_description.html přijal za poločas 16 let. Je-li to doba, kdy bude v úložišti zachycena poslední molekula, pak toto prohlášení postrádá smysl. Toto prohlášení je přinejmenším tendenční a těžko poslouží vědecké společnosti světové třídy.

APS soudí, že ohledně těchto záležitostí je věda celkem jasná. Ovšem APS nadále uznává, že klimatické modely mají daleko k výstižnosti a velikost globálního oteplování a procesu klimatického rozvratu vytvářeného trvalým nárůstem vkladů atmosférického uhlíku zůstává nejistá.

Toto je mnohem lepší než vlastní stanovisko APS z roku 2007. Ovšem fráze „klimatický rozvrat“ je pozoruhodná, protože je to nový slogan nedávno zavedený vědeckým poradcem presidenta Johnem Holdrenem https://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100054012/global-warming-is-dead-long-live-er-global-climate-disruption/, které evidentně umožní agitátorům připsat jakoukoliv neobvyklou meteorologickou událost lidskému zapříčinění. Je kuriózní, když tiskové prohlášení APS papouškuje tuto novou frázi.

Ve světle těchto významných již daných aspektů vědy APS zcela odmítá tvrzení Dr. Lewise, že globální oteplování je „podfuk“ a „pseudovědecký podvod“.

Co se nám zde předkládá, je převádění pozornosti na návnadu. Nikdo neříká, že samotný skleníkový efekt je podfuk. Tato pasáž usiluje o přenesení obvinění z ‚podfuku‘ ze skutečného cíle na tuto triviálnost. Podvod / podfuk je nutno hledat v neustálém vytrubování, že věda je daná; že účinek bude katastrofický; že to vyžaduje přijetí drakonických ekonomických obětí, abychom se tomu vyhnuli; a že plné moci a dotace pro korporace usilující o pobírání renty jsou ospravedlnitelné.

APS navíc poznamenává, že přikročila k mimořádným opatřením, aby podnítila vyjádření ke klimatické změně své členstvo. Poté, co obdržela od členů APS významné množství komentářů, Panel společnosti pro veřejné záležitosti finalizoval dodatek ke stanovisku APS ke klimatické změně, a tak znovu potvrdil význam tohoto problému. Výbor APS se naprosto postavil za toto nové potvrzení.

Nevšímejte si, že Panelu pro veřejné záležitosti předsedá individuum, jehož penězovod financování (od BP) závisí na pokračování alarmu s globálním oteplováním. A nesmíte spustit oči z toho, co vám servírují na talíři. Konflikt nebyl o „významu“ této otázky; byl o alarmistickém charakteru tohoto prohlášení. Dodatek použil více než pětinásobek počtu slov, aby se pokusil vysvětlit, co vlastně to původní stanovisko znamenalo. To není zrovna dobrý příznak toho, že to napoprvé pojali dobře.

Nakonec v odpovědi na široký zájem projevovaný jejími členy je APS v procesu organizace Tématických skupin k uspořádání prvoliniového výzkumu a k podnícení výměny informací o fyzice klimatu.

Nevšímejte si, že Tématické skupiny byly navrženy v petici organizované skupinou pěti členů, ve které byl i Dr. Lewis. Výbor také ještě neschválil TG; nejde tudíž o proces, který by byl „organizován“. Uvažovalo se o něm. Nebyla stanovena žádná formální charta nebo směrnice. To, co zde máme, je první pokus přijmou TG pro účely vztahů s veřejností. A to ještě před tím, než to bylo schváleno Výborem APS.

Přečtěte si Stanovisko APS ke klimatické změně a komentář k němu:  https://www.aps.org/policy/statements/07_1.cfm.

APS by měla být dost opatrná, aby nepřilákala pozornost k tomuto Stanovisku s tou skandální frází: „Důkazy jsou nezvratné,“ i přes to, že ve vědě není nic nezvratné.

O APS: American Physical Society (www.aps.org) je vedoucí fyzikální organizací reprezentující 48 000 členů včetně fyziků v akademii, národních laboratořích a průmyslu ve Spojených státech i mezinárodně. APS má kanceláře v College Park, MD (Headquarters), Ridge, NY, and Washington, DC.

Tawanda W. Johnson
Press Secretary
APS Physics
529 14th  St. NW, Suite 1050
Washington , DC 20045-2065

Phone:               202-662-8702         202-662-8702
Fax: 202-662-8711
tjohnson@aps.org