Anticharta č. 2: Většina členů akademie nepodepsala

13.05.2010 02:41

Místo, aby se omluvili a pracovali na nápravě svých hříchů, alarmisté se snaží umlčet kritiky. K zinscenovanému dopisu se ale většina vědců odmítla připojit. Zorganizovali to dva nedovedové - Pat a Mat klimatologie.

 

 

(Foto: Vědecký magazín Science k Antichartě přiložil počítačovou fotomontáž s falešným medvědem na kře. Asi aby se zdůraznilo, že klimatická katastrofa existuje jen v počítačově animovaných filmech)

 

Požadujeme reformu klimatologie 

 

Před kodaňskou konferencí se na veřejnost dostaly e-maily, které potvrdily, co už dávno tušíme. Že alarmisté jsou hrstka spřízněných kamarádů, kteří fixlují grafy, utajují data, vyhýbají se nezávislému ověření svých tvrzení a umlčují oponenty.

V reakci na aféru Climategate klimatolog Petr Chýlek rozeslal Otevřený dopis klimatologické komunitě (text zde). „Pro mne je věda hledáním pravdy, nikdy nekončící cestou za poznáním, jak tento svět funguje… Zdá se, že klimatologická komunita tento vznešený cíl vědy zradila… Ano, už v minulost došlo k příkladům podvodů či špatného chování v jiných oborech… Šlo však o pochybení jednotlivců, nikoli o selhání značné části vědecké komunity.”

Americký republikánský senátor Inhofe vyjádřil odhodlání podvodné klimatology stíhat. Jejich zavádějící rady o klimatu totiž stojí poplatníky spoustu peněz. Inhofe vydal i důkladnou analýzu Climategate se seznamem 17 klimatologů, na které je třeba si hlavně posvítit (viz zde a zde). Poznámka: Bylo by vtipné, kdyby tento seznam vydal formou karet, jako když Bush hledal v Iráku Saddáma.

mann.jpg

Dodávám: Nyní potřebujeme navíc vyšetřit zmanipulované vyšetřování aféry. A jestli to tak půjde dál, nakonec budeme vyšetřovat vyšetřování vyšetřování vyšetřování...atd.

Reakce: Anticharta

Alarmisty ani nenapadlo, že by se měli zastydět a začít pracovat na tom, aby si klimatologie znovu získala důvěru veřejnosti. Naopak. Nejprve zmanipulovali vyšetřování, aby kauzu zametli pod koberec (viz zde). A pak na svou obranu sepsali jakousi novou Antichartu (text zde). Hrají si na nevinné oběti a spílají svým kritikům.

Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě - a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců - odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy.“

Totiž pardon. Chybička. To byl text Anticharty (text zde), kterou v roce 1977 sepsala KSČ jako reakci na svou kritiku ze strany Charty77. Text dopisu 255 členů NAS zní takto:

"Jsme hluboce znepokojeni nedávnou eskalací politicky motivovaných útoků proti vědcům obecně a proti klimatologům zejména... Vyzýváme k ukončení MCartyhovských výhrůžek trestním stíháním vůči našim kolegům… Útoky proti klimatické vědě a co hůře proti klimatologům ze strany popíračů klimatických změn jsou zpravidla motivovány sobeckými zájmy či dogmatismem…“

Ale co. Jazyk je to podobný, ne? Někteří Antichartu podepsali z přesvědčení (Švorcová), jiní ze strachu (Miloš Kopecký). Proč kdo podepsal dnešní Antichartu, bůh suď.

Alarmisté šikanovali slušné vědce celou generaci. Henrik Tennekes (šéf nizozemské meteorologické agentury) byl vyhozen z práce kvůli svým názorům (viz). Nepohodlní vědci byli vláčeni bahnem a očerňováni jako údajné loutky imperialistů, totiž Exxonu. Redaktoři vědeckých magazínů byli vyhazováni z práce, když uveřejnili něco od pánů z opozice (jak dokazují e-maily z CRU). Atdatd. A nyní mají tito malí tyrani tu drzost hrát si na nevinné oběti? To je jako by by v době norimberského procesu nacisté sepsali petici, jak je znepokojuje novodobý hon na čarodějnice ze strany popíračů sionistického spiknutí.

Charta77 činnost melounů (navrch zelený, uvnitř rudý) popisuje správně:

"Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu. Statisícům dalších občanů je odpírána "svoboda od strachu" (preambule prvního aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti." Omlouvám se, jestli jsem něco popletl, ale zlořády obou režimů mi nějak splývají.

V pozadí stojí  Pat a Mat

Už v únoru unikly na veřejnost e-maily klimatologů, kteří Antichartu zosnovali (text zde). Už tehdy se domlouvali, že si začnou jako hrát na nevinné oběti honu na čarodějnice. Nejznámější z organizátorů akce jsou Paul Ehrlich a Stephen Schneider. Dva srandovní proroci, kterým za půl století nevyšlo snad ani jedno proroctví. Něco jako Pat a Mat klimatologie.

Paul Ehrlich je apokalyptický šílenec (viz). Proslavil se knihou Populační bomba v roce 68, kterou oživil malthusiánství. Tvrdil, že kvůli přelidnění přijdou v 80. letech rozsáhlé hladomory. Nepřišly. Pak se s ekonomem Julianem Simonem vsadil, že nám začnou docházet suroviny a do roku 1990 jejich cena stoupne. Nestalo se. Tvrdil, že v roce 2000 už Anglie nebude existovat. Přestože všechna jeho strašidelná proroctví byla vyvrácena životem, stále tahá za nitky světového alarmistického hnutí.

Je třeba k diskreditaci alarmismu ještě něco dodávat?

Ve Stanford University pracuje také Stephen Schneider. To je klimatolog, který v 70. letech strašil, že přijde nová doba ledová… a jen to dořekl, přišlo globální oteplování. Tolik k hodnověrnosti jeho předpovědí. Proslavil se interview z roku 1989, kde řekl, že vědec-alarmista by měl lhát:  "Musíme nabízet strašidelné scénáře, dělat zjednodušené dramatické výroky a nepřiznat žádné pochybnosti".(viz). Před Kodaní vydal Kodaňskou diagnózu (viz), kde říkal, že za půl století se z ničeho nic najednou šíleně oteplí a přijde Armageddon. Kajte se, konec světa se blíží. Mluví jako bláznivý David Koresh, jehož apokalyptická sekta zahynula při incidentu ve Waco (viz česká Wiki).

Je třeba k diskreditaci alarmismu ještě něco dodávat? V každém hnutí se mohou na okraji objevit skupinky extrémistů (Unabomber, David Foreman, Petti Lincola... viz). Rozdíl je v tom, že alarmisté je mají v čele a tito extremiste to vše organizují.

 pat_a_mat.jpg

(Foto: Paul Ehrlich a Stephen Schneider: snaží se věštit budoucnost, ale pokaždé se jim něco pokazí)

 

Proč vědci odmítli Antichartu podepsat? 

Alarmisté takovýmito slohovými útvary už popsali spoustu papíru. Proč místo toho nebádají a nehledají solidnější důkazy? Kdo ví.  A řada vědců se už dříve odmítla do takové politizace vědy zapojit.  Například, když Mann chtěl v roce 2003 zorganizovat dopis Kongresu na vyšponování klimahysterie (asi jeho příspěvek k boji proti nízkému krevnímu tlaku), někteří klimatologové, jako třeba Overpeck, se podepsat zdráhali:

„Mě se to nějak nezdá. Raději bych nepodepisoval – alespoň ne dokud nedostanu čas si to promyslet a celou věc prodebatovat. Je to bezprecedentní a politické a to mi dělá starosti. Já hlasuji pro to, abychom to nedělali, dokud to nejdříve důkladně neprodiskutujeme…Dokážu si představit, že to udělá nějaká zvláštní lobbistická  (special-interest) organizace, takové co politické akce organizují. Ale je tohle opravdu něco, co by měl dělat vědec jako jednotlivec?" (July 22, 2003: email 1058906971)

Počet: Antichartu 2010 podepsalo jen cca 12% členů Americké akademie, takže vlastně není skoro o čem mluvit. Většina akademiků s tím asi nechtěla nic mít. Ve srovnání s tím Oregonskou petici klimaskeptiků dodnes podepsalo přes 30 000 amerických vědeckých pracovníků z nejrůznějších oborů. (viz zde)

Kvalifikace: Kritici alarmismu jsou někdy bagatelizováni větou „ale vy nemáte diplom z klimatologie.“ Podle mne rozhodují znalosti, nikoli diplomy. Ale když už používají tuto argumentaci, měli by alarmisté mít pod svými deklaracemi klimatology. Ti zde ale mezi signatáři chybí. (zde - Wattsův znamenitý rozbor dopisu).

 

Přesila má vždycky pravdu? 

"Mezi většinou světových vědců existuje konsensus, že pravděpodobně..." Není vám na této větě něco divného? Ano, správně. Argumentum ad populum je předvědecké středověké myšlení. I kdyby celá OSN odhlasovala, že 1+1=3, pravdou se to nestane. Že někdo bere takový argument vážně, svědčí o povážlivém úpadku racionality v naší době.

Na obranu proti této demagogii i my skeptici poukazujeme, kolik vědců je na naší straně. Ale přiznejme si, že to je irelevantní. Ve vědě stejně jako u soudu rozhodují důkazy, ne počet věřících.

V roce 1931 v Německu vyšla proklamace „Sto vědců proti Einsteinovi“. Když se to Einstein doslechl, jen pokrčil rameny.“ Proč sto? Kdybych se mýlil, stačil by jeden.“ 

Na závěr dobrou radu pro Pata a Mata: Veřejnost mohou přesvědčit jen nové důkazy. A naše podezření může rozptýlit jen transparentnost a konec utajování. Adresovat skeptikům obehrané nadávky v dopise od neúspěšných proroků je taktika, nad kterou by každý marketingový manažer zaplakal.