98: Nejteplejší rok za tisíc let? Hm

03.05.2010 07:55

(ClimateAudit) Stephen McIntyre by podle mne měl dostat Pullitzerovu cenu za to, jak dlouhá léta jde po krku Nixonovi... totiž podvodu s globálním oteplováním. Na svém blogu tentokrát analyzuje, co hacknuté e-maily klimatologů říkají o roce 98. Zpráva IPCC z roku 2001 (TAR) tvrdila, že rok 1998 byl nejteplejší za tisíc let. Autoři zprávy 2007 (AR4) v soukromé korespondenci píší, že to bylo nevědecké a zcela nepodložené tvrzení. Nelze než souhlasit.

Susan Solomon (vedoucí autor kapitoly, 2006): “V TAR se psalo, že 1998 byl nejteplejší rok milénia a 90. léta nejteplejší dekádou milénia. Nevšimla jsem si, že byste nyní v kapitole 6 se k tomu vyjádřili.... Proč?"

Klimatolog Briffa:  Nelze jen tak mávnout ruku nad možností, že jednotlivé konkrétní roky v minulosti byly teplejší než hodnoty roku 1998. Nejistota měření u konkrétních roků z minulosti je příliš velká, takže srovnání s rokem 98 je velmi problematické.

Klimatolog Overpeck: MUSÍME se vyjádřit k jednotlivým rokům (a tedy k tvrzení TAR o roce 1998) - jestli souhlasíme či ne a proč.

... Nakonec AR4 o "neteplejším roce milénia" neříká radši vůbec nic. Je to jedna z mála pozitivních věcí, které je možno říci o kvalitě AR4. Kdyby ale byli opravdu čestnými vědci, tak by tam otevřeně napsali: "TAR obsahovala omyl, bereme tu chybu zpátky, omlouváme se."

Další bod pro Steva. Bod mínus pro Michaela Manna - TAR měl totiž tehdy na svědomí on.