2040: Solární panely vyrobí 1-2 % světové energie

11.04.2014 18:49

Americké ministerstvo energetiky (DOE) každoročně vydává ročenku International Energy Outlook. Obsahuje nejen zhodnocení současného stavu, ale také výhled do budoucnosti. Podle IEO 2013 autoři předpokládají, že i v roce 2040 neobnovitelné zdroje budou stále tvořit více jak tři čtvrtiny světových zdrojů energie. Většinu obnovitelných zdrojů budou stále představovat vodní elektrárny.

I po půl století dotací a podpory a reklamy solární panely a větrníky vyrobí ani ne 10 % světové elektřiny. Dohromady. Samotné solární panely v roce 2040 globálně tedy vyrobí asi 2-3% elektřiny.

Podíváme-li se na zdroje energie celkově a ne jen na elektřinu, nevodní obnovitelné zdroje  (solár, vítr, biopaliva) tvoří ještě menší procento. V roce 2010 tvořily jen 1% světových zdrojů energie. Podle odhadů by v roce 2040 mohly tvořit celkově asi 4 procenta. Tolik odhad z publikace společnosti Exxon Mobil s názvem "Outlook for Energy: A View to 2040" (str. 43).

Solární panely i větrníky jsou tedy sice lokálně zajímavé, ale spíše jako kuriozita. Neobnovitelné zdroje energie totiž nahradit nemohou.

 

GRAF: Světové zdroje pro výrobu elektřiny 2010-2040. Zeleně jsou obnovitelné zdroje mimo vodních elektráren. Vodní elektrárny jsou tmavě modře. Hnědé je uhlí, světle modrý zemní plyn a béžové jádro. https://www.eia.gov/forecasts/ieo/more_highlights.cfm

 

Reference:

 

https://www.eia.gov/forecasts/ieo/

https://www.eia.gov/pressroom/presentations/sieminski_12162013.pdf

https://news.exxonmobil.com/press-release/exxonmobils-outlook-energy-says-all-forms-energy-required-meet-growing-demand  

https://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook 

https://cdn.exxonmobil.com/~/media/Reports/Outlook%20For%20Energy/2014/2014-Outlook-for-Energy-print-resolution.pdf