2012: Stav globálního ohrožení?

01.01.2012 20:33

Římský klub je organizace, která v roce 1972 vydala "Meze růstu". Apokalyptickou vizi, že během pár desítek let nám dojdou suroviny a dojde ke kolapsu civilizace. Své pobočky má Římský klub v Madridu, Budapešti i jinde.  Tato apokalyptická sekta se hlásí i k esoterickým proroctvím o roce 2012.

 

V říjnu 2008 zakladatel Club of Budapest, Ervin Laszlo vydal dokument „State of Global Emergency“, který se dodnes skví na titulní straně klubového webu. Zde se píše: „Zrychlující se kritické trendy a jejich nebezpečná souhra naznačují, že časové okno, kdy ještě máme čas vyváznout ze současné globální krize a nastolit více mírový a trvale udržitelný svět pravděpodobně nepotrvá více než čtyři až pět let od konce roku 2008. To je blízko mayskému proroctví, že v roce 2012 dojde ke konci světa, jak ho známe. Období kolem konce roku 2012 bude turbulentní z mnoha důvodů… Dle esoterických tradicí konec roku 2012 přinese konec světa, jak ho známe, avšak optimističtější interpretace říkají, že místo starého světa se zrodí svět nový… Ač většina lidí tohoto světa si dosud nepřipouští možnost světového kolapsu, miliony přemýšlivých lidí a skupin aktivně řeší tyto kolektivní hrozby už dlouhá léta.“

 

 
 
Ke členům Římského klubu a jeho poboček patří lidé jako Václav Havel, Maurice Strong, Michail Gorbačov, Bill Clinton, Kofi Annan, Jacques Delors, Dalajláma, Barbara Marx Hubbardová a další.