Popírači

Proč  jsou "klimaskeptici" nálepkováni jako popírači klimatu? To nedává smysl.

My nic nepopíráme

a) Nepopíráme skleníkový efekt. CO2 je skleníkový plyn a má vliv na teploty. Prokazuje to měření absorpčních pásů... Jen namítáme, že doposud ten vliv byl slabý až neměřitelný.

b) Nepopíráme změny klimatu. Klima se mění.... Mění se neustále už  4,5 miliardy let. Je tedy nesmysl říkat "klimatická změna už se blíží".

c) Nepopíráme globální oteplování. Za poslední staletí se oteplilo. Koneckonců se vynořujeme z malé doby ledové. I od roku 1970 se oteplilo... Ovšem i Phil Jones uznává, že za posledních 10-15 let tu není žádné statisticky významné oteplení. Oteplovalo se (v minulosti), ale nyní už se (neotepluje). Jestli a kdy se znovu oteplovat začne, to nikdo neví.

 

 

(Alarmisté popírají existenci malé doby ledové i středověkého optima a přirozené variability klimatu vůbec)

 

Jediní existující popírači tu jsou "popírači přirozených změn klimatu" (natural climate change deniers)

a) Alarmisté popírají malou dobu ledovou (Mann)

b) Alarmisté popírají existenci středověkého optima (Mann) 

c) Alarmisté popírají, že klima bylo v minulost řízeno zejména kolísáním sluneční aktivity (Laut)

d) Alarmisté popírají, že klima se měnilo i v preindustriální éře (Mann)

e) Alarmisté popírají, že vodní pára je (hlavní) skleníkový plyn. Ve zprávách IPCC úplně chybí a chybí i v grafech Greenpeace.

 

Kdo nevěří, ať navštíví třeba tyto alarmistické stránky, které v popíračství přirozené variability klimatu excelují: Grist - how to talk to a climate skeptic

Pseudovědecké popíračské práce jsou hlavně tyto:

 

IPCC AR4 2007: Working Group I, FAQ (graf: žádná vodní pára)

MBH98 (LIA RIP)

MBH99 (MWP RIP)

Laut 2003 (popírá vztah slunce-teploty)