Jak hodnotíme dosavadní vývoj klimatu a klimatismu

A) KLIMA JE OK

 

Dosavadní změny klimatu byly přirozené a nikoli způsobené člověkem. Antropogenní emise CO2 se na oteplování z let 75-98 projevily velmi málo, prakticky neznatelně. Jak tomu bude v budoucnosti, to ukáže další vývoj.

 

Změny klimatu jsou fakt. Už přes 4 miliardy let. A vždy byly řízeny kolísáním sluneční aktivity. Pokud někdo tvrdí, že najednou už to neplatí, musí to dokázat. Na něm je břemeno důkazu.

 

Grandminima.JPG

(Divit se tomu, že před pár staletími bylo velmi chladno a že nyní se naopak výrazně oteplilo... tomu se může divit jen ignorant, který neví nic o solární fyzice. Na obrázku je vývoj sluneční aktivity odvozený z dochovaných izotopů).

 

B) KLIMATOLOGICK É MODELY NEFUNGUJÍ

 

IPCC i Al Gore a novináři nepravdivě přeháněli vliv člověka na klima. A neoprávněně zveličovali vliv CO2 na teploty.

 

Z dosavadního vývoje lze usuzovat, že vliv CO2 na teploty je poměrně slabý. Takže máme desítky, možná stovky let, nežli skleníkové antropogenní oteplování dosáhne riskantní úrovně.

  

 

(Červeně je prognóza, černě je skutečnost, rozdíl půl stupně Celsia)

Klimatické modely selhaly a jejich prognózy se nevyplnily. Podle prognózy Jamese Hansena z NASA (GISS) z roku 1988 (scénář A, business as usual) mělo dnes být o 0,5°C tepleji než je. Scénář A popisoval predikce, co se stane, pokud nezačneme emise CO2 snižovat (což jsme nesnížili, Kjóto neuspělo). Pro srovnání - za celé 20. století se oteplilo asi o 0,6°C. Klimatolog Trenberth: "Nevíme, proč se neotepluje a je to trapas, že to nevíme."

 

Český klimatolog Petr Chýlek (Los Alamos) to v Otevřeném dopise klimatologické komunitě napsal výstižně: "Skutečnost, že klimatologické modely nedokázaly vysvětlit oteplování po roce 1970, se vykládala jako důkaz, že za toto oteplování mohou lidé. Není ale logičtější prostě připustit, že tyto modely jsou dosud nehotové a nejsou schopny správně popsat variabilitu klimatu?"

 

Dosavadní metodika měření globálních teplot i sluneční aktivity (TSI) je nepřesná a nedokonalá. Chyby měření jsou větší než měřená veličina.

 

Je skandál, že v klimatologii bylo doposud normální utajovat data. V jiných oborech když chcete uveřejnit článek, musíte čtenářům poskytnout všechny údaje, aby mohli vaše tvrzení verifikovat-vyvrátit-replikovat. Na to si stěžovala už Světová federace vědců v roce 1999.

 

STEPHEN.JPG

(Klima kolísá v pravidelných cyklech. Klimatologové to ale nechápou a pokaždé myslí, že tento výkyv bude trvat navěky. Proto jejich predikce nefungují. Na obrázku je PDO - cyklus oscilace teplot Tichého oceánu).

 

C) REGULACE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ NEMÁ VLIV NA TEPLOTY

Dosavadní metody snižování globálních teplot a skleníkových emisí jsou neúčinné. Jediným důsledkem je poškození prosperity, ale vliv na teploty to nemá. Fotovoltaika, cap-n-trade, uhlíková daň, zákazy žárovek, biopaliva... jen samé omezování svobody, tahání peněz. Vliv na klima - nula.

Na videu níže americká ministryně životního prostředí přiznává, že i když celé USA přijmou cap-n-trade regulaci skleníkových plynů, klima to neovlivní.