Kronika alarmismu

 Motto:  „Pozemšťané! Věnujte pozornost tomuto hlášení... Jak nepochybně víte, plány pro rozvoj okrajových oblastí Galaxie vyžadují vybudování nové expresní dálnice, která má vést vaší sluneční soustavou. Vaše planeta je bohužel jedna z těch, které jsou určené k demolici. Celá akce bude trvat necelé dvě pozemské minuty. Děkuji vám." (Douglas Adams: Stopařův průvodce po Galaxii)

 

(Uááá, konec světa se blíží. Zase. A Zase. A Zase)

 

 

MALTHUSIÁNSTVÍ

18.století - Robert Malthus (ekonom a anglikánský kněz) spočítal, že lidstvo brzy čekají obrovské hladomory, protože růst produkce potravin je pomalejší než růst populace. Hlavně ve své práci "An Essay on the Principle of Population" (1798).

1968 - Paul Ehrlich vydává knihu "Populační bomba" a oživil tak malthusiánství. Prý nás do roku 2000 čekají obrovské hladomory. Zachrání nás jen regulace populace.

1972 - Římský klub vydává "Meze růstu". Ehrlichovu-Malthusovi tezi "dojdou nám potraviny" rozšířili obecněji na "dojdou nám suroviny". Předpověděli, že stávající naleziště ropy dojdou do roku 1992 a během 21. století nám dojde úplně všechno.

1980 - Paul Ehrlich se vsadil s ekonomem Julianem Simonem, že do deseti let se ceny nerostných surovin zvýší, protože začnou docházet. Ehrlich prohrál.

18. - 20. století - navzdory Malthusovým proroctvím produkce potravin stoupala a stoupá rychleji než populace, jejíž růst byl nejrychlejší v dějinách. Kolem r. 1800 byla na Zemi jedna miliarda lidí. Nyní máme sedm miliard lidí. Přesto se přísun potravin na hlavu zvýšil.

2008 - Ted Turner (hlavní sponzor Greenpeace) v inteview řekl: "Lidí je příliš mnoho. To proto máme globální oteplování. Protože je příliš mnoho lidí a ti spotřebovávají příliš mnoho zdrojů. Je třeba populaci stabilizovat!

 

KLIMATISMUS

1972 - Maurice Strong (člen Římského klubu) se stává šéfem UNEP (eko-program OSN)

70.léta - vzniká panika, že údajně právě začala nová doba ledová a mohou za to lidé. Účastnil se toho Čechoameričan George Kukla, ale také Stephen Schneider, který později obrátil kabát. Lowel Ponte vydal knihu "Cooling" a Newsweek vydal o této fámě známý článek.

1976 - začalo dvacet let globálního oteplování, tedy pravý opak predikce

80.léta - vznik paniky, že lidstvo způsobilo smrtící globální oteplování a ozonovou díru.

1987 - Montrealský protokol: světová dohoda o zákazu freonů. Na základě hypotézy, že lidé (freony) prý mohou za Ozonovou díru. (alternativní hypotéza: za ozonovou díru může oteplování - ozon nesnáší teplo).

1988 - Maurice Strong založil IPCC (Mezivládní panel pro klimatické změny).

1992 - Maurice Strong předsedá Summitu Země v Rio de Janeiru. Tam vznikl Princip předběžné opatrnosti (nemáme důkazy, ale nemůžeme si dovolit na ně čekat, nemáme čas, musíme jednat pro všechny případy).

1997 - Kjótský protokol. Obdoba Montrealského protokolu. Státy se zavázaly snižovat emise skleníkových plynů.

Návaznost na malthusiánství: Musíme omezit spotřebu surovin a energií a omezit růst populace - ne že by docházely suroviny, ale kvůli globálnímu oteplování. Jiná záminka k prosazení stagnace.

 

(Maurice Strong, člověk o kterém většina lidí v životě neslyšela)

 

FIKTIVNÍ HROZBA

George Orwell ve 40. letech v románu nazvaném "1984" popisuje totalitní režim, který se udržuje u moci pomocí alarmismu. Lid prý diktátora potřebuje, jinak by vše zničil hrozivý nepřítel Goldstein (který ve skutečnosti neexistuje). Vládnoucí strana tvrdí, že je neomylná. Kdykoli se nějaká prognóza nevyplní, nechá zfalšovat (přepsat) historické záznamy, aby to vypadalo, že prognóza byla správně.

 

Římský klub: "Lidé potřebují společnou motivaci - zpravidla společného nepřítele - aby se dokázali sjednotit... Takovou motivaci musíme najít, tak aby se dosud rozdělené národy semkly proti vnějšímu nepříteli, ať už skutečnému nepříteli nebo nějakému, kterého si za tím účelem vymyslíme (either a real one or else one invented for the purpose).... Při hledání tohoto nového nepřítele, který by nás sjednotil, nás napadlo, že by se k tomuto cíli dalo použít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad apod." (První globální revoluce, 1991).  Pozn: Všimněte si toho plurálu majestaticus. To zní jako Protokoly sionských mudrců. S tím rozdílem, že CoR existuje a má i vlastní web.


IPCC klimatolog Stephen Schneider: "Abychom si získali pozornost veřejnosti, musíme nabízet strašidelné scénáře, dělat zjednodušená dramatická prohlášení a nezmiňovat jakékoli pochybnosti. Každý se sám musíme rozhodnout jaká je ta správná rovnováha mezi účinností a pravdivostí (Discover, 1989)

 

Al Gore:  "Nikdo nebude poslouchat jaká nabízíte řešení, když nevěří, že existuje problém. Tudíž věřím, že je přípustné (appropriate) přehánět faktické příklady toho, jak nebezpečné to je." (Grist 2006)

 

Michael Crichton vydal v roce 2004 román "Říše strachu" (State of Fear) o skupince environmentalistů, kteří vytvářejí umělé přírodní katastrofy, aby nepřišli o práci a měli proti čemu bojovat.


 

VRCHOL A PÁD IPCC

 

1998 - Velké přepsání grafů

   --- Thomas Karl převzal databázi GHCN a začal z ní vyřazovat "studené stanice";

   --- Mann vydal v Nature hokejkový graf a přepsal dějiny posledních tisíce let;

   --- byla opravena satelitní měření teplot (nyní konečně ukazují nějaké oteplování);

   --- byly přepsány grafy satelitního měření sluneční aktivity (PMOD), aby to vypadalo, že sluneční aktivita v době oteplování nerostla

 

2000 - V Chicagu založena Uhlíková burza (Chicago Climate Exchange, CCX) pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Mezi zakladateli byl Obama. Mezi řediteli CCX je Maurice Strong. Pátým hlavním akcionářem je Al Gore. V radě poradců sedí Pachauri.

2001 - Vyšla Třetí zpráva IPCC. Její vlajkovou lodí byl tzv. Hokejkový graf, který přepsal dějiny. Vymazal z dějin malou dobu ledovou i středověké optimum, takže to vypadalo, že současná klimatická změna je něco nenormálního.

2003 - Novozélandská vláda navrhla zavést daň z prdění (dobytka). Prdy jsou totiž skleníkový plyn. Po protestech farmářů vláda od záměru upustila.

2003 - Peer Laut vydal článek, ve kterém popírá vztah mezi sluneční aktivitou a pozemskými teplotami

2007 - Al Gore dostal Oskara a  (spolu s IPCC) Nobelovu cenu míru. V témž roce britský nejvyšší soud zakázal Al Gorův film promítat ve školách, protože je plný nepravd (lze ho promítat, jen když děti upozorníte, že to není pravda)

2008 - Studie OECD odsoudila biopaliva. Jejich pěstování vytlačuje z polí potraviny. Nedostatek potravin na trhu způsobuje hladomor a zvyšování cen jídla.

 

2009/10 - Rok Climategate

    --- Pes sežral globální oteplování: Phil Jones ztratil svá data

    --- Provalilo se, že Briffova oteplovací studie stála jen na datech z jediného stromu z poloostrova Jamal!

    --- Europol odhalil, že většina emisních povolenek v EU se stala obětí masivních daňových úniků. EU zavedla povinný cap-n-trade v roce 2005 jako první na světě. Tento tunel připravil EU o 5 miliard Euro.

    --- Climategate: hacker s nickem FoIA ukradl a zveřejnil e-maily vedoucích autorů IPCC. Z e-mailů je jasné, že klimatologové cosi utajovali před veřejností. "Radši ta data smažu, než bych je někomu poskytl podle zákona o svobodě informací."

    --- Studie zjistila, že Británie sice snížila od Kjóta své emise, ty se ale jen přestěhovaly do Číny, takže ke globálnmu snížení emisí nedošlo. Firmy prchají před eko-regulací a stěhují výrobu do rozvojových zemí.

    --- Na severní polokouli rekordní zima s rekordní nadílkou sněhu a rekordní mrazy. Klimatolog Trenberth: "Nevíme, proč se neotepluje a je to trapas, že to neumíme vysvětlit." 

    --- Glaciergate: Provalilo se, že IPCC se spletla s táním Himalájů o 300 let. Převzala bez ověření z druhé ruky z novin tiskovou chybu. Jedna paní povídala.

    --- Kodaňská konference zkrachovala a nepodařilo se vytvořit nástupce Kyotského protokolu

   --- Český parlament ukončil podporu solárních elektráren. Nové už nebudou schvalovány. Ty dosavadní destabilizují síť a způsobují obrovské zdražování elektřiny (sítě jsou povinny solární elektřinu odebírat a to za mnohonásobně vyšší cenu, než je cena normální elektřiny).

   --- Strana zelených propadla ve volbách 2010 a už nebude v českém parlamentu.

 

 NEPROPADEJTE PANICE!!!!