Kdo je kdo v klimatickém alarmismu

  

(V čele politické komise IPCC stojí železničář, ropný magnát a porno-spisovatel Rajendra Pachauri, akcionář uhlíkové burzy. Od kámošů dostal Nobelovu cenu míru spolu se soudně uznaným lhářem Al Gorem, který lhaní pokládá za správné - appropriate. To nevymyslíš.)

 

V E D O U C Í   A U T O Ř I    I P C C

a) Vybírají je národní ministerstva životního prostředí, tj. různí Bursíkové. Ti samozřejmě žádné skeptiky nestrpí. Seriozní MŽP, která jmenují seriozní vědce, existují, ale jsou v menšině (Gray, Landsea, Lindzen...)

b) Autoři jsou často v konfliktu zájmů. V IPCC je běžné, že autor neprokázané alarmistické hypotézy je dosazen jako vedoucí autor, takže má "nezaujatě" posoudit, zda pravdu má jeho hypotéza nebo její odpůrci. Michael Mann, Judith Lean a další. Většinou dojdou k závěru, že dají za pravdu sami sobě.

Tento mechanismus jmenování je zárukou nefunkční kontroly kvality (QA), zárukou jednostrannosti, cenzury. Můžete se spolehnout, že na výsledné zprávy IPCC se nedá spolehnout.

Slušní vědci dávají od IPCC ruce pryč.

 

 

O S O B N O S T I

Přečtěte si, jací lidé stojí v čele alarmismu, a zeptejte se sami sebe, zda si někoho z nich můžete vážit a věřit mu. Povšimněte si koncentrace ropných magnátů, lidí z uhlíkové burzy a potrhlých neo-malthusiánů soudného dne.

 

Paul Ehrlich: Entomolog, který proslul knihou "Populační bomba" (1968). Varoval před hrozbou přelidnění. Řešení je prý zavést nucenou kontrolu porodnosti. Varoval, že v 80. letech 20. století přijdou hladomory. Proslul také sázkou s ekonomem Julianem Simonem. Ehrlich tvrdil, že přírodní zdroje se vyčerpají a tudíž ceny kovů za deset let stoupnou - a prohrál. Prognózoval, že kvůli přelidnění a změnám klimatu nebude Anglie v roce 2000 už existovat. V roce 2010 byl jedním z organizátorů "Dopisu 255 členů NAS", ve kterém se tvrdilo, že Climategate je nepodstatná a klimatologie je v pořádku.

Ted Turner - majitel CNN, jeho nadace je hlavní sponzor Greenpeace. V TV interview tvrdil, že do 10-30 let lidstvo vyhyne kvůli globálnímu oteplování. Přežije jen hrstka lidí, kteří se budou nuceni uchýlit ke kanibalismu.

Ken Lay - poradce presidenta Clintona. Zasazoval se o Kyotský protokol. Domníval se, že cap-n-trade přinese jeho energetické korporaci Enron zisky. Později se proslavil tím, že jeho firma zkrachovala, když se provalily jeho účetní podvody. Enron i Climategate jsou založeny na fixlování grafů a utajování pravdy.

James Hansen - od roku 1980 ředitel GISS (součást NASA). Proslul v  roce 1988, kdy svědčil v Kongresu a předpověděl, že pokud nic neuděláme s emisemi CO2, bude se velmi oteplovat (scénář A, business as usual - nevyplnilo se, dnes je o 0,5°C chladněji než předpovídal). Hansen se chová jako militantní člen Greenpeace. Byl zatčen na demonstraci proti uhlí. Podpořil knihu Keitha Farnishe, která vyzývá k eko-terorismu. Lidstvo se prý zachrání jedině, pokud se vzdá technické civilizace. McIntyre odhalil jeho "chybu Y2K" a to, jak svévolně přepisuje dějiny  (jednou je nejteplejším rokem 1934, pak 1998, pak zase 1934).

Michael Mann - autor Hokejkového grafu. Publikováno 1998 v Nature. Hokejkovou studii financoval grant z ministerstva energetiky (DOE) za vlády viceprezidenta Al Gora. Tento graf byl vlajkovou lodí zprávy IPCC z roku 2001. Mann byl sám vedoucím dané kapitoly a posuzoval tedy vlastní práci, což je konflikt zájmů. Nemohl být objektivní. Ještě v roce 2005 v interview pro Wall Street Journal prohlašoval, že nepřipustí, aby jeho práci někdo nezávisle zkontroloval a že prý zdrojový kód svého programu nikomu neukáže. Kolegové, kteří s ním pracovali na TAR v soukromých e-mailech píší, že Mannova rekonstrukce je amatérský nesmysl. Briffa tehdy nevěřil, že středověké teplé období neexistovalo a s Mannem se hádal. Když se Mann v roce 96 do studie pustil, neměl s letokruhy žádnou zkušenost. Přesto byl posazen do čela IPCC. V roce 96 obhajoval PhD, ale titul dostal až o 2 roky později, když dokončil Hokejku, nikdo neví proč.

Stephen Schneider - klimatolog, který v 70. letech varoval před dobou ledovou a pak otočil o 180° a nyní varuje před oteplováním. Proslul výrokem v interview z roku 1989, kde řekl, že vědci by měli přehánět riziko oteplování, jinak si nezískají pozornost médií. Autor Kodaňské diagnózy, která nás straší, že už za pár desítek let se skokově oteplí o pět stupňů. Což je skutečně přehánění v duchu jeho 1989 interview. Stephen nyní pracuje ve Stanfordu spolu s Ehrlichem.

Keith Briffa - pracovník CRU. Jeho studie z roku 1995 první naznačila, že středověké teplé období možná neexistovalo. Byla ale založena jen na třech vzorcích. Dlouho v IPCC oponoval Mannovi a nevěřil, že středověké teplé období neexistovalo. Z e-mailů víme, že váhal mezi zásadami vědy a loajalitou k IPCC. Devět let utajoval, z jakých dat vychází jeho studie (2000) o teplotách na sibiřském poloostrově Jamal. V roce 2009 byl dotlačen k jejich zveřejnění a ukázalo se, že celá studie stojí na jediném stromě, tj. je neprůkazná. Prasklo to pár měsíců před Climategate. Ono známé "hide-the-decline" bylo řešením Briffova grafu, který navrhl 2007 do AR4 - graf se ve 20.století jako naschvál neoteploval, tak ho Jones uřízl a nahradil křivkou z úplně jiného zdroje. Po Climategate o Briffovi vůbec nebylo slyšet.

Philip Campbell - šéfuje Nature od roku 1995, kdy magazín převzali Němci. Alarmista. Povolil otištění hokejkového grafu bez ověření dat. Snaží se blokovat otištění klimaskeptických studií. Kvůli podujatosti musel odstoupit z Muir Russelova panelu, který měl vyšetřovat Climategate. O jeho zaujatosti svědčí např. úvodník z prosince 2009 "Climatologists under Pressure". Za jeho šéfování Nature poprvé v dějinách podpořila kandidáta ve volbách na prezidenta (Obamu) a porušila tak svou nestrannost.

Phil Jones- ředitel klimatologů CRU. V létě 2009 oznámil, že ztratil surová data, takže je nemůže badatelům poskytnout k ověření (Dog Ate Global Warming). Po Climategate odstoupil. Byl vyslýchán v britském parlamentu. Jeho e-maily obsahují takovéto perly: "Než bych někomu ta data poskytnul podle zákona o svobodě informací, radši je zničím". Nebo "I když WMO dá souhlas, stejně vám ta data neposkytnu. Máme v tom 25 let práce. Proč bych vám ta data měl dávat, když vám jde jen o to, jak v tom hledat chyby."

Al Gore - Clintonův viceprezident. Vlastní firmu na obchod s emisními povolenkami. Pátý největší akcionář Uhlíkové burzy. Britský nejvyšší soud v roce 2007 dospěl k závěru, že Al Gorův film "Nepohodlná pravda" je v rozporu s tvrzeními IPCC. Soud stanovil, že ve školách se smí promítat jen tehdy, pokud budou studenti předem informováni o těchto nepravdách. Přesto za tento film v roce 2007 Al Gore dostal Oskara a Nobelovu cenu míru. V interview pro Grist vyjádřil názor, že je správné přehánět lživě rizika globálního oteplování - abychom lidi dostrašili k tomu, že s tím začnou něco dělat.

Rajendra Pachauri - předseda IPCC, vystudovaný železniční inženýr, ropný magnát (India Oil, Teri, Glori Oil), poradce v Uhlíkové burze, autor porno-románu Return to Almora.

John Holdren - spolu s Ehrlichem napsal knihu "Ecoscience" kde tvrdí, že kvůli hrozbě přelidnění bychom měli přistoupit k drastickým opatřením, jako jsou nucené sterilizace obyvatelstva. V CRU e-mailech je i jeho mail, kde schvaluje umlčování klimaskeptiků Soona a Balliunasové. Nyní je poradce Obamy pro vědu.

B.H. Obama - byl ve správní radě Joyce Foundation (Chicago) v době, kdy tato nadace financovala založení Uhlíkové burzy v Chicagu (Chicago Climate Exchange). Největším korporátním sponzorem jeho volební kampaně byla banka Goldman Sachs, která investuje do uhlíkové burzy (a lidé z GS sedí ve vedení Al Gorovy firmy, která je pátým hlavním akcionářem uhlíkové burzy).

Maurice Strong - kanadský ropný magnát a zároveň hlavní environmentalista v OSN (předsedal první eko-konferenci ve Stockholmu 1972, byl prvním ředitelem UNEP (ekologický program OSN, 1972), předsedal první klima-konferenci v Riu 1992, autor Charty Země a Rady Země - spolu s Gorbačovem, po finančním skandálu "ropa za potraviny" uprchl do Číny (jeho sestřenice chodila s Mao Ce Tungem). Je členem Římského klubu stejně jao Al Gore, Havel či Gorbačov.

Thomas Karl - Karl pracoval v 90.letech pro IPCC a osvědčil se. Udělali z něj roku 1998 šéfa NCDC (součást americké klimatologické agentury NOAA), kde má na starosti globální databázi meteo-stanic (GHCN).  Z této databáze každým rokem mizí více a více meteo-stanic, neznámo proč. Kritici podezřívají, že mizí hlavně ty stanice, které se odmítají oteplovat. Aby dostal toto místo, musel si ale dodělat vzdělání a tak začal 20 let po promoci zase studovat. Není ale jasné, zda doktorát udělal (ví se jen o čestném doktorátu). Další Plzeň?

 

 

 =========================================================

 

O R G A N I Z A C E

 

Mezinárodní 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Komise OSN. Mezivládní panel pro klimatické změny. Členy IPCC jmenují národní vlády, respektive ministerstva životního prostředí (různí Bursíkové). Vyhazov p. Pretela ukázal i v ČR, že do IPCC jsou lidé vysílání podle toho, zda jsou dostatečně alarmističtí... Závěrečné zprávy schvalují a přepisují (upravují text větu za větou) politici  - vědců se nikdo neptá, zda se závěrečným zněním souhlasí.

Římský klub: Neformální sdružení nejmocnějších lidí světa. Římský klub už od počátku 70. let hlásá, že pokud se lidstvo nesjednotí pod silným vůdcovstvím (Führer), přijde katastrofa (přelidnění, vyčerpání ropy, vyčerpání přírodních zdrojů, globální ochlazování, globální oteplování, prostě co vás napadne). Římský klub vydal bibli environmentalismu "Meze růstu" (1972). Členy jsou šéfové OSN, NATO, EU, Havel, Al Gore, Gorbačov a další. V knize "První globální revoluce" (1991) píší, že lidstvo se potřebuje sjednotit proti nějakému nepříteli, ať už skutečnému či vymyšlenému. Toto hledání fiktivního nepřítele kritikům připomíná George Orwella, v jehož románu totalitní režim zdůvodňuje svoje setrvání u moci tím, že prý chrání lid proti údajnému (vymyšlenému) hrozivému nebezpečí (Goldstein). 

Rockefellerova nadace: Dříve největší nadace světa. Založil ji nejbohatší člověk počátku 20. století, zakladatel Standard Oil, J.D.Rockefeller. Rockefellerové podporují OSN (darovali jí pozemky na stavbu sídla v New Yorku). Klimatismus vidí jako dobrý nástroj k posílení úlohy OSN. David Rockefeller založil neformální kluby podobné Římskému klubu. Jde o Trilaterální komisi a Bildenberg Group - opět jde o neformální sdružení nejmocnějších lidí světa.

Uhlíková burza (Chicago Climate Exchange): Obchoduje s odpustky za hřích skleníkových plynů (cap-n-trade). Podle jejího ředitele Sandora má uhlíkový trh potenciál asi 10 bilionů dolarů ročně. Al Gorova firma GIM je pátým největším akcionářem. Ve správní radě sedí nadřízený IPCC, pan Maurice Strong (šéf UNEP, to je eko-program OSN). V radě poradců sedí R.Pachauri. CCX spoluzakládal Obama - byl ve správní radě Joyce Foundation, která poskytla první finance na založení CCX.

InterAcademy Council: Neplést s InterAcademy Panel. IAP je sdružení všech světových akademií věd. IAC je 15 lidí, kteří jsou vybíráni z členů IAP. Nové členy IAC však vybírají staří členové IAC, což je dost podivné. Nápad na založení IAC vzešel od generálního tajemníka OSN Koffi Anana. Respektive asi spíše od jeho tehdejšího poradce Maurice Stronga (nadřízený IPCC). IAC tedy není těleso nezávislé na OSN a neměla by být pověřena vyšetřováním OSN.

 

Americké:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration): Americká státní klimatologická agentura, pod kterou patří NCDC a její databáze GHCN.

NCDC (National Climate Data Centre): Odbor v rámci NOAA. NCDC má na starosti databázi GHCN (Global Historic Climate Network).To je největší klimatická databáze na světě. Ředitelem je Thomas Karl.

GISS (Goddard Institute of Space Studies): Součást NASA. Od roku 1980 je ředitelem James Hansen. Než tam nastoupil Hansen, věnovali se výzkumu vesmíru, např. skleníkového efektu na Venuši. Nyní se věnují hlavně výzkumu atmosféry Země (ač to by mělo být spíše náplní NOAA).

Stanfordova universita: Místo, kde působí Paul Ehrlich. Odtud pochází nebo tu pracuje/pracovala celá plejáda předních alarmistů. Například Stephen Schneider.

Goldman Sachs: Banka, která investuje do uhlíkového byznysu. Hlavní korporátní sponzor Obamovy kampaně. Lidé z Goldman Sachs jsou v Al Gorově firmě Generation Investment Management (GIM) - zejména David Blood.

 

Britské: 

CRU (Climate Research Unit): Klimatologické pracoviště na University of East Anglia. Ředitelem je Phil Jones. Zde propukl skandál Climategate. CRU vytváří grafy HadCRUT a ty jsou podkladem pro IPCC. CRU tvoří tři lidé na plný úvazek. CRU svá surová data ztratila (Dog Ate Global Warming).

Hadley Centre: Pracoviště podléhající pod Met Off. Spolu s CRU dělají grafy HadCRUT

Met Office: Britská státní meteorologická služba. Patří pod ně Hadley Centre. Vytvářejí i dlouhodobé předpovědi počasí (na půl roku dopředu).

UEA (University of East Anglia): CRU je součástí UEA. Vicekancléř Acton pomáhal Jonesovi vyhýbat se zákonu o svobodě informací. Absurdní je, že právě Acton má na starosti vyšetřování tohoto Climategate skandálu. Acton jmenoval dvě komise, které to mají vyšetřit (Oxburghova a Russelova) a ty skládají zprávy do jeho rukou. Ačkoli on sám je jedním z obviněných.

 

 ====================================================

 

ALARMUJÍCÍ GRAFY?

GHCN (Global Historic Climate Network): Celosvětová databáze, kam se posílají údaje z meteo-stanic po celém světě. Do databáze však jsou zařazeny jen vybrané stanice. Z této databáze si bere data GISS a CRU. Z  neznámých důvodů z databáze vyřazují stále více a více stanic, ačkoli ty stanice stále existují a měří.

GISStemp:  Grafy teplot dle pozemních meteo-stanic. Výsledek práce GISS. Nejvíce se oteplující grafy ze všech. Je to jediný graf, který ukazuje oteplení i po roce 1998. Tyto grafy používají nikoli surová data, ale data z meteo-stanic si různě upravují (tzv. homogenizace)

HadCRUT: Grafy teplot dle pozemních meteo-stanic. Výsledek práce Hadley Centre a CRU v Anglii. Podklad pro IPCC. Nepoužívají surová data, ale tato data různě upravují (tzv. homogenizace).

Hokejkový graf - Rekonstrukce vývoje teplot za poslední tisíciletí. Označuje se jako MBH98. Vyšlo v Nature na apríla 1998. Tento graf vymazal z dějin malou dobu ledovou (cca 14-18.stol.) a nová verze (99) i středověké teplé období (kdy mělo být asi stejně teplo jako dnes). Takže to vypadalo, že dnešní změna teplot je něco neobvyklého. Tento graf se stal vlajkovou lodí Třetí zprávy IPCC 2001. Správnost grafu ale nikdo nekontroloval. Teprve panel akademie věd se v roce 2005 pokusil o prověření (Northova zpráva, Wegmanova zpráva). Závěr Northovy zprávy zněl, že správnost grafu se nedá zcela vyloučit (plausible).

 

HadAT: Grafy z Hadley Centre, které ukazují teploty dle meteorologický balónů. Tyto grafy stále neukazují žádné oteplování.

UAH: Kompozit (graf) ukazující vývoj teplot podle měření satelitů. Vytváří je John Christy a Roy Spencer na University of Alabama in Huntsville. Ti satelitní měření teplot vynalezli kolem roku 1990.

RSS: Konkurenční kompozit (graf) ukazující vývoj teplot dle měření satelitů. Vytváří je tým soukromé společnosti Remote Sensing Systems pana Franka Wentze. Právě RSS opravila grafy UAH, které původně neukazovaly v 90. letech žádné oteplování.