Výsledek Kjótského protokolu: Emise CO2 po roce 1997 rostou ještě rychleji než před tím. Evropská klimatická politika nemá pozorovatelný vliv na teploty ani na hladiny CO2

Výsledek Kjótského protokolu: Emise CO2 po roce 1997 rostou ještě rychleji než před tím. Evropská klimatická politika nemá pozorovatelný vliv na teploty ani na hladiny CO2