Pomineme-li ochlazení 96, kde vidíte jaké oteplování poslední generaci?

Pomineme-li ochlazení 96, kde vidíte jaké oteplování poslední generaci?