KLIMASKEPTIK.CZ VE VAŠÍ KNIHOVNĚ

V březnu 2019 v nakladatelství Dokořán vychází kniha "Obchodníci se strachem", která ukazuje pozadí a historii klimatického alarmismu. Autorem je tvůrce webu Klimaskeptik.cz, Vítězslav Kremlík. Nakladatelství Dokořán patří mezi přední vydavatele odborné a populárně naučné literatury. V minulosti zde vyšla například kniha Bjorna Lomborga "Skeptický ekolog" (2006) nebo kniha Václava Klause "Modrá, nikoli zelená planeta".(2007).

Kniha se zařadila mezi 15 hitů jarní sezóny 2019 - viz Velký knižní čtvrtek nakladatelství Kosmas.

Propagace knihy: Český rozhlas Plus, časopis Instinkt, Institut Václava Klause, časopis Top VIP, časopis Sciencemag,

KOUPIT

KOUPIT E-KNIHU

PŘEHLED VĚDECKÉ LITERATURY

Zprávy klimatického panelu OSN jsou politicky cenzurované a zamlčují důležité vědecké výzkumy.

Odborníci doporučují raději novou zprávu Mezinárodního nevládního panelu pro klimatické změny (NIPCC).

Narozdíl od klimatického panelu OSN - který slouží solárním baronům a obchodníkům s odpustky - NIPCC je financován neziskovými organizacemi.

V letech 2013-14 vycházejí tři rozsáhlé analýzy vždy o rozsahu cca 1000 stran. Souhrn současného stavu vědeckého poznání a vědecké literatury.

Ke stažení zde: https://climatechangereconsidered.org/

 

ODBORNÍCI PROTI KLIMATICKÉMU NÁBOŽENSTVÍ

Pochybujete o tom, že za většinu oteplení posledních 50 let může člověk? Jste v dobré společnosti: Skeptičtí vědci v zahraničí.  Skeptičtí vědci u nás. Tyto stránky jsou věnovány vědcům, které novodobá inkvizice pronásleduje, protože se protiví "klimatickému náboženství" OSN. Klimatické náboženství má svá proroctví (klimatické scénáře), obchod s odpustky, svatou knihu (Meze růstu), učení o hříchu (uhlíková stopa), své koncily (schůze IPCC) i své kacíře. Nic z toho ale do vědy nepatří.

POSTNORMÁLNÍ VĚDA

Výzkum změn klimatu je plný otazníků, klimatický systém je složitý a stále mu moc nerozumíme. Klimatologie proto patří do sféry tzv. postnormální vědy (PNS).

Postnormální věda (Post Normal Science) je věda, která zkoumá rizika, kde jde o společensky závažné ohrožení. Ale přitom panují značné odborné nejistoty a veřejnost je názorově rozdělená. Protože řešení by bylo nákladné či jinak problematické. PNS je tedy něco na pomezí mezi vědou a politikou.

Autoři konceptu PNS (J. Ravetz a S. Funtowicz) jako východisko doporučují demokratizaci vědy, která by měla být více transparentní a umožnit zapojení veřejnosti (Extended Peer Community). V praxi ale experti bohužel vnímají "zapojení veřejnosti" spíše jako obtěžování. Stačí vzpomenout, jak nedůtklivě reagovali klimatologové při aféře Climategate, když je Stephen McIntyre opakovaně žádal o vysvětlení, z jakých dat dospěli ke svým alarmujícím závěrům o klimatu.

 

FUNTOWICZ, S. O., RAVETZ, J. R. Science for the post-normal age, Futures, 1993, Vol. 25, No. 7, s. 739–755.

RAVETZ, J. R. Climategate and the maturing of post-normal science, Futures, 2011, Vol. 43, Issue 2.

   

Profesor Antonio Zichichi,
fyzik,
president Světové federace vědců

   

John Coleman,
meteorolog,
zakladatel Weather Channel

Roy Spencer, klimatolog
satelitní měření globálních teplot (UAH)

William Gray,
meteorolog,
průkopník předpovědí hurikánů v Atlantiku

J.S.Armstrong,
prognostik,
zakladatel Journal of Forecasting

Patrick Moore,
ekolog,
spoluzakladatel Greenpeace

Ian Plimer,
profesor geologie,
Austrálie

Buzz Aldrin,
astronaut NASA,
druhý člověk na Měsíci

 

Jste tu poprvé? Přečtěte si základní otázky a odpovědi

SUCHO

Obrázek ukazuje průtoky na Odře (Ostrava-Svinov). Suché roky nezažíváme v historii poprvé. V evropském měřítku ale posledních 200 let mělo mnohem více srážek než předchozí chladné období malé doby ledové.

Více v článku Epocha fosilních paliv patřila k nejvlhčím obdobím z celého tisíciletí

NADPŘIROZENÉ POČASÍ

Klimatické náboženství využívá lidské pověrčivosti. Lidé nikdy nepokládali extrémní počasí za přirozené. Vždy se domnívali, že je způsobují démoni, bohové nebo čarodějnice. I dnešní hon na čarodějnice odnesou nevinní lidé. Například ti kteří jsou udržováni v chudobě, protože zvyšování životní úrovně (spotřeby energie) by přece byl hřích proti klimatu.

Emily Oster. Witchcraft, Weather and Economic Growth in Renaissance Europe. Journal of Economic Perspectives, Volume 18, Number 1, Winter 2004.

CLIMATEGATE

 

Vědci OSN se pokusili vytvořit dojem, že současné teploty jsou nejvyšší za tisíc let. Jakými statistickými triky vznikl "hokejkový" graf", to jsme se dozvěděli díky aféře CLIMATEGATE (2009), kdy unikla korespondence vědců, kteří se na podvodu podíleli. Český překlad této korespondence najdete ZDE.

KLIMATICKÉ OPTIMUM

CO2 rostlinám prospívá. Teplým obdobím se v dějinách říká "klimatické optimum". Oteplení má totiž více pozitivních dopadů než negativních.  Hospodářské krize naopak způsobují ochlazení jako malá doba ledová.

 

NIC NOVÉHO

Globální oteplování přichází každých 1500 let. Říká se tomu Bondův cyklus (Bond Events) podle klimatologa Geralda Bonda, který ho objevil. Podobný cyklus existoval i v dobách ledových (Dansgaard-Oeschger Events).

 

PAUZA

Ačkoli média tvrdila, že se oteplování "zrychluje",  tak v letech 1998 a 2016 (po dobu jedné generace) globální teplota nestoupala. Klimatický panel OSN tomu říká "hiatus" čili pauza. (na obrázku je satelitní měření teplot).