Příčiny oteplení

 

Může za oteplení Země vzestup sluneční aktivity? Nebo je na vině spalování fosilních paliv?

====================================================

 

Snahy obvinit ze špatného počasí lidi, nejsou nic nového. Už ve středověku lidé věřili, že změny klimatu jsou antropogenního původu. Proto bylo špatné počasí svalováno na lidi (proto byly hony na čarodějnice).

Přitom k hledání obětních beránků není důvod. Nechápu, proč se někdo diví, že se posledních 200 let na Zemi otepluje. Když roste sluneční činnost, co jiného by se asi mělo dít? Právě skončila poslední malá doba ledová (která přichází každých 2,5 tisíce let) a tudíž se otepluje. Jde o přírodní cyklus. 

Za oteplení posledních desítek let prý už Slunce nemůže? Tvrdí to konsensus tisíců vědců? Ne. V čele solární kapitoly Čtvrté zprávy IPCC byl jen jediný solární fyzik. A je to osoba v konfliktu zájmů. Člověk odpovědný za skandální alarmistické přepisování grafů satelitního měření sluneční aktivity, proti kterému vědci protestují.

  

IPCC zatajuje veřejnosti data, která ukazují, že sluneční činnost rostla i v 70-90.letech, tedy v éře globálního oteplování. To proto, aby mohli z tohoto oteplení obvinit lidi. Sluneční vítr však tehdy jasně sílil. Ukazuje to aa-index geomagnetické aktivity.

Čím kratší je cyklus slunečních skvrn, tím silnější je v něm sluneční aktivita. To je stará známá závislost. Každý si můžete snadno ověřit, že v 70-90.letech byly solární cykly nejkratší za sto let. Tedy sluneční činnost byla nejsilnější v době globálního oteplování. Může za to Slunce. Alarmisté se to v grafech ale snaží zamaskovat.

Alarmisté poukazují, že v druhé půli 20.století sílil skleníkový efekt. Ano to sílil. Byl to ale přírodní skleníkový efekt způsobený Sluncem. Zesílená sluneční aktivita znamená vyšší teploty a ty zase znamenají větší vypařování. Proto je v atmosféře více vodní páry a to je nejsilnější skleníkový plyn. To vám ale IPCC neřekne. Také je kuriozní, že IPCC počítá s vodní párou jako posilující zpětnou vazbou jen u vlivu lidských emisí CO2 ale u vlivu Slunce už ne. Proto jim vliv CO2 vychází obrovský a vliv Slunce nepatrný. 

S vývojem sluneční činnosti (tak jak ji líčí např. geomagnetismus) jsou v souladu i pozemské oceánské cykly. 30 let se ochlazuje, pak se 30 let otepluje a tak dokola. Chodí to tak už stovky let! Tím se vysvětlují chladná 40-70.léta - nemohly za to aerosoly (splodiny z komínů apod.), ale oceánské přírodní cykly. IPCC ovšem tento cyklus ignoruje a nepoužívá ho ani k vysvětlení vývoje teplot 20.století ani k predikci teplot budoucích.

Podle jiných oceánských cyklů se zase dá předpovídat vývoj globálních teplot asi na půl roku dopředu. Globální teploty vůbec nesledují Keelingovu křivku oxidu uhličitého. Sledují přírodní cykly. IPCC to ovšem popírá, proto nedokáže vývoj atmosféry předpovídat.

Popírání vlivu Slunce na pozemské klima, teploty, srážky či oblačnost je komické. To je látka prvního ročníku. IPCC nezná ani základy klimatologie. Anglický fyzik Corbyn dokáže podle sluneční aktivity dokonce předpovídat extrémní počasí až na rok dopředu. O tom si alarmističtí meteorologové mohou nechat jedině zdát.