Jelikož seznam úspěchů tohoto projektu se na jednu stránku nevejde - fotografie se pak příliš dlouho načítaly - rozdělil jsem jej do dvou částí.

Úspěšný projekt 1

Kodaň

.....

Koncem roku 2009 se v Kodani konala mezinárodní konference o změnách klimatu COP15, jejímž cílem mělo být podepsat nový Kjótský protokol. Světovou dohodu o omezení produkce skleníkových plynů. Tentokrát přísněji, protože ke Kjótu se nepřipojily významné státy jako USA a Čína. Konference zkrachovala a skončila debaklem.

Při přípravě konference Evropská komise a Evropské žurnalistické centrum uspořádali řadu akcí na propagaci konference. Jednou z nich byla světová blogerská soutěž s názvem TH!NK About It. Do Kodaně sezvali blogery z celého světa, aby je seznámili s děním konference. Jedním z nich jsem byl já.

Stránky mého soutěžního blogu (v angličtině): https://climatechange.thinkaboutit.eu/think4/blogger/kremlik

Můj soutěžní blog upoutal pozornost redakce Neviditelného psa (náš nejstarší internetový deník) a o článek mne požádal časopis Laissez-Faire (září 2009)

Uprostřed konání soutěže propukla aféra Climategate a poněkud změnila celý tón blogovací soutěže. Jelikož naše česká televize o aféře mlčela, rozhodl jsem se informovat českou veřejnost sám na svém českém blogu iDnes a pak jsem k tomu účelu založil i stránky Klimaskeptik.cz

 

....

Judithgate

 

 

   V  červnu 2010 se můj článek o aféře Judithgate dostal  do zahraničních médií (na internetu).

=========================

Asi nejvíce mne potěšilo, že o Judithgate psal i klimatolog Tim Ball ve svém článku.

Tim Ball: The IPCC, Climate Change and Solar Sophistry ( CanadaFreePress 28 July 20)

Dr.Tim Ball byl jedním z prvních, kdo v Kanadě získal PhD z klimatologie jako samostatného oboru. Je jedním z předních vědců, kteří se odvažují kritizovat IPCC. Hovořil také ve slavném dokumentárním filmu "Velký podvod s globálním oteplováním," který najdete v sekci video na mém webu.

 

=================

Stejně tak mne potěšilo, že si Judithgate všimli i odpůrci. Judithgate se dostala do standardního seznamu "skeptických" argumentu, které má alarmista John Cook na svém známém webu.

https://www.skepticalscience.com/resources.php

Uvádí odkaz na článek Luboše Motla o Judithgate.

 

 

PEN klub

...

V červenci 2010 jsem měl přednášku v Praze Klementinu, v prostorách PEN klubu. Na setkání "Pátečníků", což je společenskovědní sekce českého klubu skeptiků Sisyfos, jehož jsem členem. 

Pátek 16.července 2010

Téma: "Skandály klimatického panelu OSN"

https://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306

Za podporu při zorganizování této akce vděčím prof. Miroslavu Kutílkovi, což je autor knihy "Racionálně o globálním oteplování" a jeden z předních členů Sisyfa.

 

...

Senát ČR

 

 

8.září 2010 se v senátu ČR konal seminář na téma, co říká IPCC na téma vývoje Sluneční aktivity a jeho vlivu na pozemské teploty.

Výbor pro záležitosti Evropské unie si nás pozval, aby se lépe zorientoval ve sporech kolem afér a důvěryhodnosti zpráv IPCC.

Stenografický záznam: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/7/struktura/vybory/veu/zapisy

Zápis z 31. schůze VEU (Výbor pro záležitosti Evropské unie) ke stažení též ZDE

Stenografický záznam debaty o IPCC ve složení Kremlík-Kutílek-Tolasz-Metelka je od strany 12 do str. 40

===============

Senátor Škaloud uvedl:  "Považoval jsem za vhodné s kolegou Krejčou udělat osvětu v prvém přiblížení pro kolegy senátory a pak dále pro veřejnost. Zmíněnou osvětu potřebujeme především pro naší práci v Senátu. Poslední dobou projednáváme velké množství materiálů z Evropské komise, ve kterých jsou návrhy na poměrně rozsáhlé finanční výdaje zdůvodněny argumenty vycházející zejména z antropogeního příspěvku ke klimatickým změnám."

A zdůvodnil, proč byl pozván autor webu Klimaskeptik.cz: "Existuje řada popularizátorů a interpretátorů klimatických záležitostí. Pan Kremlík mě zaujal tím, že téma strukturuje velice pečlivě. Je překladatel a přeložené materiály mají odkazy, takže se člověk může podívat zpátky, odkud čerpal informace, a udělat si vlastní obrázek."

===============

Své vystoupení na semináři mohu shrnout takto: 

Nejprve jsem uvedl na pravou míru některé fámy a mýty,  které panují o klimaskepticích.

Posléze jsem poukázal na to, jak pozemské teploty kopírují křivku sluneční aktivity.

Pozastavil jsem se nad tím, že grafy naznačující stoupání sluneční činnosti v 70-90.letech IPCC zatajuje.

A upozornil jsem, jak je nefér, že spor mezi ACRIM  a PMOD rozhodovala v IPCC autorka jednoho z nich, tedy nikoli osoba nestranná.

Pan Metelka obhajoval graf PMOD.

Nicméně ať už má pravdu PMOD či ACRIM, kolísání TSI během cyklu slunečních skvrn je příliš malé (měřeno ve W/m2), než aby mohlo být tím faktorem, který řídí klima. Viníkem tedy zřejmě bude jiný solární faktor, zřejmě sluneční vítr. Klimatologové jsou však odhodláni ho ignorovat, protože neznají jeho fyzikální působení. Když něco neznáme, tak to neexistuje?... Jak by to také mohli znát, když promrhali 20 let zkoumáním uhlíku!

Prezentace V.Kremlíka s grafy použitými na semináři je ZDE

Druhý den byla i možnost krátce vystoupit v diskusi na semináři „Možnost snížení emisí skleníkových plynů z pohledu ČR", který rovněž pořádal Výbor pro záležitosti Evropské unie. Zde jsem upozornil, že ČR měla kjótský protokol splněný už než ho podepsala, takže chlubit se plněním Kjóta znamená chlubit se cizím peřím.

 

 

 

ČHMÚ

 

Koncem září 2010 jsem byl pozván do sídla Českého hydro meteorologického ústavu do Komořan na schůzku, kde se mělo ladit stanovisko české delegace, se kterým pojede na 32. plenární zasedání klimatického panelu OSN do korejského Pusanu. Šlo hlavně o to, jaké zaujmout stanovisko k návrhům reforem, se kterými přišla Inter Academy Council.

Co zjistila IAC ve svém auditu, jsem napsal zde: IPCC si objednala audit a pohořela v něm (IAC sice nepojmenovala konkrétní případy, kdy v minulosti došlo k pochybení, ale přiznala, že postupy IPCC jsou chybné)

Schůzku v Komořanech jsem podrobně popsal v článku "Česká delegace se dívá na reformu IPCC klima-skepticky"

Abych jen nekritizoval a ukázal, že umím být konstruktivní, přišel jsem na jednání s komplexně zpracovanou analýzou stávajících problémů a návrhem řešení. Ale pánové jen málo z toho zapracovali do stanoviska, které posílali do IPCC (pdf).

Moje dojmy z jednání byly tehdy pozitivní... nicméně realita se pak vyvíjela jinak. Stanovisko, které pánové Tolasz a Metelka potom poslali do IPCC jako výstup z našeho jednání, se mi jeví příliš stručné a nezahrnuje řadu důležitých věcí (viz zde). Není tam výslovně zmíněno jméno Pachauri a že by měl odejít. Naopak jako pozitivní vidím, že jsme byli jednou z mála delegací, které navrhly zcela zakázat šedou literaturu.

 

Jak dopadly reformy?

Jak se IPCC postavila k auditu od InterAcademyCouncil a ke stanovisku národních delegací jako ta naše? Nakonec se ukázalo, že nevíra v reformovatelnost IPCC byla oprávněná. Pachauri nebyl v říjnu odvolán, ač jsme se shodli, že by to bylo nejlepší. Shodli jsme se, že odvolat stávající kádry a vybrat nové pracovníky, už podle reformovaných pravidel, by bylo nejlepší řešení. Ale na to také nedošlo. Díky aféře Greenpeacegate dnes už víme, že IPCC navržené reformy provádí jenom proklamacemi, ne doopravdy. Ani situace v české klimatologii se nezlepšila, právě naopak - koncem roku 2010 vznikl ústav CzechGlobe, kde usedli extrémní alarmisté jako Jan Hollan či Alexander Ač.

O nereformě IPCC: Greenpeace karaoke: Tak vypadá reforma IPCC

O ne-výměně kádrů: Pachauri zůstává - jaký pán takový krám

O CzechGlobe: CzechGlobe: Nejdražší blog na zeměkouli

Potvrdilo se to, co jsem tehdy v Komořanech marně zdůrazňoval. Že totiž není možné, aby reformy prováděli ti samí lidé, kteří IPCC dostali do problémů. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

 

Jak to celé shrnout? Pan Metelka v únoru 2010 napsal na svém blogu (zde): „Domnívám se ale, že další směřování IPCC bude dost spojeno právě s osudem Rajendry Pachauriho. Setrvání nebo nesetrvání Pachauriho na pozici šéfa IPCC dá totiž odborné i laické veřejnosti jasný signál o tom, kam se chce IPCC dále ubírat. Pokud by měl Pachauri zůstat ve funkci i po říjnovém plenárním zasedání, pro mě osobně by to byla jasná známka toho, že v IPCC lze problémy zametat pod koberec a že být ve střetu zájmů vlastně nevadí.“

Lépe bych to sám nenapsal.

 

 

ČVÚT

 

7. října 2010 se na ČVÚT v rámci cyklu "fyzikální čtvrtky" konala moje přednáška na téma "Změny klimatu odjakživa řídí Slunce"

https://www.aldebaran.cz/fyz_ctvrtky/index.html

 

Přednáška se zabývala tvrzením některých klimatologů, že prý letošní aféry IPCC (Climategate, Glaciergate) a uznané chyby IPCC (audit IAC) nic nemění na tom, že vědecké základy teorie lidmi zaviněné klimatické změny jsou správně. Ve skutečnosti je tomu naopak. Právě vědecké základy této teorie jsou nejvíce špatně (WG1 IPCC), zatímco Himaláje apod. jsou jen okrajový, byť výmluvný skandál.

 

Přednesenou powerpointovou prezentaci si můžete prohlédnout zde (je kvůli velikosti rozdělena do dvou cca 5 MB částí)

1.část.

2.část

Fotografie z přednášky:

 

 

 

 

Přednáška volně navázala na přednášku prof. Miroslava Kutílka z roku 2009 ("Globální oteplování a neplatná hypotéza". Videozáznam ZDE)


 

 

Pansophia (AV SR)

 

V listopadu 2010 jsem se v Trenčíně ako jeden z pěti řečníků veřejné diskuse o globálním oteplování. Diskusi moderoval bývalý předseda Slovenské akademie věd. Dalším řečníkem byl známý slovenský klimatolog Milan Lapin.

Minulých dvou ročníků Metamorfóz se zúčastnil za Českou republiku astronom dr. Jiří Grygar, který je členem klubu skeptiků Sisyfos jako já nebo prof. Kutílek.

Spoluorganizátorem akce byla Slovenská akademie věd.

Shrnutí besedy na stránkách Slovenské akademie věd: ZDE

Stránky organizátorů: https://www.pansophia.sk/metamorfozy2010.html  (zde najdete i kompletní video záznam celé diskuse)

 

(Video upoutávka)

 

 

 

Reflex

 

(Kliknutím na článek otevřete jeho zvětšenou verzi)

 

Dostat nějaké zprávy o Climategate do médií je velmi obtížné. Přesto se to nakonec podařilo.

V prosinci 2010 vyšel můj článek o Climategate v jednom z nejsledovanějších periodik. V magazínu Reflex (2010/č. 48).

https://www.reflex.cz/

Jde o ohlédnutí za uplynulým rokem a půl. Climategate, Glaciergate, ztracená data CRUTEM, audit IAC, série ne-vyšetřování, verdikt ICO, Pachauriho ne-odvolání, krach cap-n-trade v americkém Kongresu, krach uhlíkové burzy i série nečekaně chladných zim. A bankrot kodaňských a cancúnských jednání o nástupci kjótského protokolu.

Byl to opravdu výjimečný rok. A my jsme byli u toho.

 

 

 

Sisyfos

 

Chtěl jsem na nevědecké chování klimatického panelu OSN upozornit naši akademickou obec. Protože z médií se o to dozvědět nelze. Proto jsem vstoupil do českého klubu skeptiků Sisyfos. Kde působí i profesor Miroslav Kutílek, autor knihy "Racionálně o globálním oteplování."

Můj článek "Boj proti alarmismu je sisyfovská práce" (červen 2010) vyvolal v klubu bouřlivé diskuse.

 

 

Neviditelný pes

 

 

Za podporu děkuji redakci našeho nejstaršího internetového deníku Neviditelný pes, zejména panu Wágnerovi a Neffovi. Od podzimu 2009 jsem tu byl kmenovým autorem. Zde publikované články mají velkou sledovanost, standardně cca 5 - 10 tisíc čtenářů. Můj nejúspěšnější článek měl kolem 25 000 čtenářů.

Neviditelný pes je už od roku 2006 proslulým kolbištěm diskusí o globálním oteplování, kterých se účastnil pan Metelka z ČHMÚ ve snaze hájit klimatický panel OSN proti kritikům. Já jsem na tuto tradici o dva roky později navázal, když propukla aféra Climategate.

 

 

Osel.cz

 

Kdo nechce být za osla, musí se vzdělávat. Vzdělávací portál Osel.cz publikuje naučné články zejména z přírodních věd. Děkuji redakci, že tu od konce roku 2009 přetiskovala některé mé techničtěji orientované články o klimatu. Web má velkou sledovanost, jeden článek si přečte asi 5 - 10 tisíc čtenářů. To mi umožnilo informovat daleko větší okruh veřejnosti.

 

 

 

 

Záznamy: 1 - 11 ze 11