Úvodník Nature: IPCC zastřelena vlastní zbraní

01.07.2011 07:25

Shot with its own gun. 

Nature
474,
 
541
 
(30 June 2011)

Nejen známý alarmista Mark Lynas, ale i alarmistický žurnál Nature začíná ztrácet s klimatickým panelem OSN trpělivost. Lynas i redakce Nature věří v katastrofální antropogenní oteplování. A nejsou rádi, když IPCC svým vlastním chováním podkopává důvěryhodnost svých klimatických varování.

V úvodníku Nature z konce června 2011 se mj. píše: 

"Tento měsíc se IPCC znovu stala terčem kritiky. Odhalení, že energetický poradce Greenpeace pomáhal psát klíčovou kapitolu zvláštní zprávy IPCC o obnovitelných zdrojích, vzbudilo v blogosféře širokou vlnu kritiky. Ve srovnání s himalájskou chybou, jde o drobnosti. Připomíná to však, jak je důležité, aby IPCC urychleně uvedla do praxe své nedávno přepracované směrnice."

"V reakci na chybu s Himaláji IPCC slíbila, že si bude dávat větší pozor na to, jakým postupem vybírá vědecké experty a jak hodnotí šedou literaturu, aby se zajistilo, že (neplacená) práce pro panel není ve střetu zájmů z profesních vazeb personálu a příspívajících autorů (viz Nature 473, 261; 2011). IPCC však neobjasnila, kdy tyto nové směrnice proti střetu zájmů vejdou v platnost a na koho se budou vztahovat. Což by měla udělat a to co nejdříve. To je jediná cesta, jak IPCC může čelit neustálým se obviněním, že je méně politicky neutrální než na co má mandát od OSN."

"Pachauri je znám svým postojem, že nové směrnice proti střetu zájmů nebudou platit retrospektivně na ty stovky autorů, kteří už byli vybráni pro pátou zprávu IPCC, jež má vyjít v roce 2014. To je nepřijatelné. Měl by udělat svou prioritou, aby zajistil, že nová pravidla budou platit pro každého, kdo je zapojen - včetně jeho samého."

"Tím, že IPCC nežádala po autoru extrémního scénáře, aby otevřeně a formálně zveřejnil své spojení s Greenpeace a možný střet zájmů, tím se IPCC sama vydala na pospas kritikům. 

"Zranitelnost IPCC vůči takovým útokům by ji měla vést k tomu, aby přehodnotila způsob, jakým prezentuje své závěry. Novináři i kritici mají extrémní výroky v oblibě. Takže když tisková zpráva IPCC v květnu dala prominentní místo výroku, že obnovitelné zdroje by mohly do roku 2050 poskytovat "až 80%" světové spotřeby energie, není překvapením, že právě toto číslo se dostalo do titulků - a způsobilo poprask."                    

"Není sporu, že IPCC funguje v latentně nepřátelském prostředí... Neměla by tedy svým kritikům předkládat munici na stříbrném podnose."

 

Komenář klimaskeptika: Na jednání české delegace IPCC v Komořanech na podzim 2010, kam jsem byl jako zástupce "opozice"pozván, jsem navrhoval, že personál jmenovaný Pachaurim do IPCC pro Pátou zprávu by měl být rozpuštěn. Včetně Pachauriho. Nejprve by se měly provést reformy procedur (stop šedé literatuře, stop střetům zájmů). A pak by teprve měly přijít nové nominace pracovníků - tentokrát ne ideologicky, aby byly rovným dílem zastoupeni i kritici alarmismu (aby se oba tábory vzájemně "hlídaly"). A až pak by měla IPCC začít pracovat na dalších zprávách... Nic z toho IPCC neudělala. Ke své vlastní škodě. Kdo chce kam... 

Související čtení:

"Greenpeace Karaoke: Tak dopadly reformy klimatického panelu OSN"

"Česká delegace se dívá na reformy IPCC (klima) skepticky" (S českými klimatology jsme se tehdy shodli, co by IPCC měla dělat. Bohužel pak na jednání IPCC v Koreji naši klimatologové toto reformní stanovisko neprosazovali a Pachauri zůstal ve funkci. Vše zůstalo při starém. Škoda. Bývali mohli zabránit tomu, aby se IPCC znovu ztrapňovala jako nyní)