Průzkum: Podle 69% Američanů někteří klimatologové falšují výzkum

04.08.2011 18:03

69% Say It’s Likely Scientists Have Falsified Global Warming Research. Rassmussen Reports 3. srpna 2011

 

V USA nedávno proběhl průzkum veřejného mínění ve věci globálního oteplování. 

Pro Rasmussen Reports průzkum provedla agentura Pulse Opinion Research, LLC. Rassmussen Reports je společnost specializující se na organizování a publikování průzkumů veřejného mínění. 

Šlo o telefonický průzkum tisíce dospělých respondentů provedený ve dnech 29. a 30. července 2011

 

Podvádějí vědci?

(Otázka: "In order to support their own theories and beliefs about global warming, how likely is it that some scientists have falsified research data?")

  • 69% respondentů říká, že je alespoň trochu pravděpodobné (at least somewhat likely), že někteří vědci falšovali výzkum, aby podpořili svou víru a své teorie. Do toho patří i 40% lidí, podle kterých je „velmi pravděpodobné“ (very likely), že někteří vědci falšovali výzkum o globálním oteplování.
  • 22% si nemyslí, že je pravděpodobné, že by někteří vědci falšovali data o globálním oteplování. Včetně 6%, kteří říkají, že to vůbec není pravděpodobné (not at all likely)
  • 10% je nerozhodnutých.

 

Existuje konsensus?

  • 58% dotázaných se domnívá, že existují výrazné spory uvnitř vědecké komunity ohledně globálního oteplování. To je o pět bodů více než koncem 2009.
  • 25% dotázaných se domnívá, že vědci se na globálním oteplování shodují.
  • 18% dotázaných si není jistých.

 

Přehánějí média?

  • 47% respondentů se domnívá, že média líčí globální oteplování horší než je
  • 19% se domnívá, že klimatická realita je horší než jak ji líčí média
  • 19% věří, že média prezentují přesný obraz reality globálního oteplování§      
  • 15% je nerozhodnutých.   

 

Podobně dopadají průzkumy i mezi užším, vzdělaným publikem.

V listopadu 2010 vědecký časopis Scientific American na svých webových stránkách provedl průzkum mezi svými čtenáři. Ukázalo se toto. Z 5190 respondentů si jich 81,3% myslí, že IPCC je „zkorumpovaná organizace se sklony ke stádnímu myšlení (groupthink) a s politickou agendou“ a 75% si myslí, že klimatická změna je způsobena sluneční variabilitou nebo přirozenými procesy. (zdroj)

 

Uvážíme-li, že alarmisté mají drtivou mediální převahu, ovládají média, vědecké časopisy (včetně redakce Scientific American), je úžasné, jak je lidský rozum proti brainwashingu odolný. Za komunistického režimu KSČ také měla stoprocentní kontrolu nad médii. Přesto jim nikdo nevěřil ani slovo.