Podle průzkumu klimaskeptici mají hlubší vědecké znalosti než alarmisté

19.04.2011 16:33

 

Environmentální žurnalista Andy Revkin v New York Times v článku  "Climate, Communication and the ‘Nerd Loop’"( NYT 14.dubna 2011) informoval o studii z Yale University, která zkoumala, co o vědeckých základech klimatologie vědí alarmisté a klimaskeptici.

Revkin studii citoval takto: "Poslední odkaz je zvláště důležitý, protože ukazuje mimo jiné, že lidé, kteří odmítají ideu lidmi zaviněného globálního oteplování mají zpravidla přesnější přehled o vědeckých základech než lidé, kteří jsou klimatem znepokojeni."

(The last link is particularly important, given that it shows, among other things, that those dismissing human-driven global warming tend to have a more accurate picture of the basic science than those alarmed by it.)

Klimaskeptici nad pochvalou samozřejmě zajásali. Alarmisté byli rozčileni. A tak se Revkin chytl za nos a pochvalu z článku dodatečně vymazal.

Místo toho vložil poznámku. "Aktualizace. Odstranil jsem větu, kde jsem nešikovně podal příliš zjednodušené shrnutí studie Six Americas"

(Updated I’ve removed a line I’d tacked on here that gave too simplistic a summary of the Six Americas)

Smazal svou větu oprávněně? Opravdu závěry studie původně překroutil? Nebo studie opravdu skeptiky chválí?

 

Najděme si text studie:

Leiserowitz, A & Smith N. "Knowledge of Climate Change Across Globa Warming's Six Americas". Yale University 2010

https://www.environment.yale.edu/climate/files/Knowledge_Across_Six_Americas.pdf

Jde o průzkum mínění a znalostí cca 2000 dospělých osob z léta 2010.

Na straně 4 ve shrnutí (Executive Summary) se píše: "Tato studie také zjistila, že u řady znalostních otázek Pochybovači a Odmítači /skeptici lidmi zaviněného globálního oteplování/ mají stejně dobré znalosti a v některých případech lepší znalosti nežli lidé Vystrašení či Znepokojení."

(This study also found that for some knowledge questions the Doubtful and Dissmissive [skeptics of man-made global warming] have as good an understanding, and in some cases better, than the Alarmed and Concerned). 

Studie konkrétně zdokumentovala, že alarmisté mají některé podivné představy o klimatologii.

Ozonová díra: 63% Vyděšených (Alarmed) a 49% Znepokojených (Concerned) věří, že ozonová díra přispívá ke globálnímu oteplování. Tomuto nesmyslu věří jen 6% Pochybovačů (Doubtful) a 7% Odmítačů (Dismissive). /strana 3 studie/

Jaderné elektrárny: 45% Vyděšených (Alarmed) věří, že jaderné elektrárny přispívají ke globálnímu oteplování. Věří tomu také 31% Znepokojených (Concerned), ale jen 3% Odmítačů (Dismissive) a 4% Pochybovačů (Doubtful). /strana 32 studie/. Jaderné elektrárny nemají žádné emise skleníkových plynů, tedy k oteplování nepřispívají.

 

Reference: 

Anthony Watts: Another inconvenient web posting disappeared. WUWT 18.dubna 2011

 

/hat tip: Mir. Pavlíček/