Klimatolog: Měření se přeceňuje, fantazie je lepší

28.08.2011 09:11

Andrew Orlovski popisuje průběh květnové konference mezi alarmisty a skeptiky na Downing College v Cambridgi.

"Would putting all the climate scientists in a room solve global warming..."

Zaujala mne tam kouzelná věta klimatologa britského Met Office, Johna Mitchella: "Lidé podceňují sílu modelů. Důkazy získané pozorováním nejsou příliš užitečné... Náš přístup není zcela empirický" ("People underestimate the power of models. Observational evidence is not very useful," adding, "Our approach is not entirely empirical.")

= Připomínám, že John Mitchell je ten klimatolog údaje o jehož práci v IPCC chtěl po klimatolozích David Holland a ti pak kličkovali a nechtěli mu je dát, ač je to jejich povinnost dle zákona o právu na informace. Úřad pro právo na informace (ICO) pak rozhodl, že klimatologové porušili zákon. (více o Hollandově případu zde) =

Věřím, že výše uvedenou kuriozitu Mitchell opravdu řekl, protože je to konsistentní s tím, jak alarmisté uvažují. Na reálně naměřená pozorování kašlou, raději se spoléhají na fantazii. To je ale špatně, protože ve skutečné vědě se správnost modelů posuzuje podle toho, zda odpovídají naměřeným datům a ne naopak.

  • Příkladem tohoto přístupu je James Hansen, který si svými modely vymýšlí oteplování v Arktidě v oblastech, odkud nemáme žádná měření. (více zde)
  • Nebo Michael Mann a jeho společníci, kteří si pomocí modelů vymysleli teplotní údaje z Antarktidy z éry před satelity z oblastí, odkud nemáme žádná měření. (více zde)
  • Nebo Fröhlich a Leanová, kteří opravovali satelitní měření sluneční konstanty, tak aby data odpovídala modelům. Ve vědě se to přitom normálně dělá naopak - modely se opravují, aby odpovídaly naměřeným datům. (více zde)

Velice výstižné je, co o klimatologických modelech řekl fyzik Freeman Dyson: "Můj dojem je takový, že tihle experti žijí v bludu, protože studovali podrobnosti klimatických modelů 30 let a neumí už odlišit, co je model a co realita. Po 30 letech ztratili schopnost myslet mimo rámec modelů. U expertů z úzké specializace bývá běžné, že uvažují podobně a dospějí k tuhým dogmatům. Takové dogma je někdy správné a někdy ne." (Dyson on climate modellers)