Klimatický panel OSN opět pochybil, tentokrát o zaplavení Nizozemí

16.02.2010 11:59

(Euractiv.cz)

Důvodová zpráva IPCC přiznává, že analýza z roku 2007 obsahuje chybný údaj o Nizozemí – informuje totiž, že se 55 % země nachází pod úrovní mořské hladiny. Číslo však zahrnuje i oblasti v okolí řek, které jsou sice k zaplavení náchylné, avšak leží NAD hladinou moře.