Help. Globální oteplování mi sežralo teploměr!

23.05.2010 19:38

(JoNova) Joanne Nova, známá australská skeptička, informuje o studii, kterou na svém blogu zveřejnil ekonom a programátor Sinan Unur. Vytvořil mapy, které ukazují, v kterých částech světa v kterém roce zmizely které meteorologické stanice.

O jejich masovém vymírání informoval už počátkem roku programátor M.E.Smith v pořadu Johna Colemana (zakladatel Weather Channel).

Ty meteorologické stanice ve skutečnosti nikam nezmizely a stále tam stojí a měří. Ale zmizely z globální databáze GHCN, ze které se vypočítávají grafy globálního oteplování (CRU, GISS).

GHCN vznikla v první půli 90.let. Spravuje ji organizace zvaná NCDC v USA. Od roku 1998 je ředitelem NCDC Thomas Karl.

Otázka zní, proč to Thomas Karl dělá?

E.M.Smith tvrdí, že většina zmizelých stanic jsou stanice, které byly v chladnějších regionech nebo vykazovaly nižší oteplovací trend.

Je to jako když do statistik zdraví obyvatelstva budete postupně započítávat stále méně a méně obézních lidí - na papíře vám vyjde, že lidé jsou stále štíhlejší.

Je tedy celé globální oteplování pouze chyba měření? Kdo ví? Bylo by třeba provést analýzy a zjistit kolik z vykazovaného oteplení je skutečné a kolik je jen artefakt Thomase Karla.