Metan

 

Existují snahy omezit říhání a prdění dobytka, protože při těchto aktivitách se uvolňuje metan, skleníkový plyn. Na Novém Zélandu se vláda v roce 2003 pokusila zavést daň z prdění (fart tax), aby farmáře tlačila k snižování těchto skleníkových emisí. Vědci dostávají velké granty na výzkum, jak změnit stravu dobytka, aby méně říhal a bzděl. [1] Australská vláda dokonce prosadila program odstřelu divokých velbloudů s odůvodněním, že jejich prdění přispívá ke globálnímu oteplování. [2]

 

GRAF 1: Bojovat proti růstu hladin metanu v atmosféře je zbytečné. Protože tyto hladiny klesají samy od sebe. Dnes už se téměř zastavily. [3, 4]

 

Metan patří mezi skleníkové plyny. Je to ale méně důležitý skleníkový plyn než oxid uhličitý. A oxid uhličitý je zase podružný ve srovnání s vodní párou, což  je hlavní skleníkový plyn vůbec.

 

GRAF 2: Slýcháme obavy, že v arktické oblasti se natolik oteplilo, že prý náhle roztaje permafrost, trvale zmrzlá půda. A z ní že hrozí uvolnění oblak metanu. To prý bude bod zlomu (tipping point), protože se tím zrychlí globální oteplování.  Zde vidíte vývoj teplot permafrostu v Jakutsku (Yakutsk) na Sibiři. Současné teploty nejsou ničím mimořádné. [5]

 

Většina metanu je tak hluboko, že ho roztátí povrchu permafrostu nemůže ovlivnit.  „Bude-li oteplování pokračovat současným tempem (0,2°C za deset let), nemůže vést ke katastrofálnímu rozsáhlému uvolňování metanu do atmosféry ani za několik staletí. Většina pozemských plynných hydrátů se vyskytuje v nízkých saturacích a to v sedimentech tak hluboko pod dnem moře či pod pevninským permafrostem, že je i oteplení trvající tisíc let ovlivní jen nepatrně.“ [6]

K žádnému masivnímu úniku metanu z permafrostu nedošlo ani za minulé doby meziledové, kdy bylo o několik stupňů Celsia tepleji než dnes. 

 

Reference:

 

[1] V.Kremlík. Green jobs: Ústav pro výzkum prdění a krkání (Blog iDnes.cz. 11.února 2011)

[2] Zabij velblouda, pomůžeš přírodě. (Klimaskeptik.cz 10.6.2011)

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Methane-global-average-2006.jpg;

https://www.nature.com/nature/journal/v476/n7359/images_article/476157a-f1.2.jpg

[4] Stanislav Mihulka. Hrátky s metanem v divadle globálního oteplování. (Osel.cz 5.10.2006)

[5] Romanovski,  Kholodov, Marchenko, Grosse. Changes in Permafrost in Northern Eurasia. AGU 2008 Meeting Proceedings. https://neespi.org/web-content/meetings/AGU_2008/Romanovsky_AGU_2008.pdf

[6] Ruppel, Carolyn D. et al. Methane Hydrates and Contemporary Climate Change. Nature Education Knowledge. Vol 3, No 10, 2011.

 

(c) Vítězslav Kremlík 2011, Klimaskeptik.cz, kremlik.blog@seznam.cz