Odborná literatura

Zpráva Nevládního mezinárodního panelu pro klimatické změny

Climate Change Reconsidered. 2009 Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change. Červen 2009

https://www.nipccreport.org/

NIPCC založili vědci, jejichž námitky byly politickou korektností (cenzurou) blokovány a nesměly se dostat do zpráv klimatického panelu OSN (tzv. IPCC).

Nezávislé shrnutí pro politické představitele

 
Zpráva o klimatických změnách, kterou zpracoval Frasier Institute v Kanadě. Jde o ekonomický think-tank známý tím, že vydává "index ekonomické svobody". Editorem byl ekonom Ross McKitrick, proslulý klimaskeptik a spolupracovník Stephena McIntyra.

 

CO2 Science

https://www.co2science.org/

Projekt dr. Craiga Idso, který shromažďuje vědecké práce, které dokumentují pozitivní vliv CO2 na růst rosltin.

Najdete zde i rozsáhlou databázi odborných studií, které dokumentují, že středověké teplé období opravdu existovalo (MWP Project).

Sborník 450 vědeckých prací, které odporují IPCC

Anthony Watts. 450 Peer Reviewed Papers Supporting Skepticism of AGW-Caused Global Warming. SPPI 16 November 2009

Jasné vyvrácení tvrzení Naomi Oreskes, že neexistují žádné vědecké peer-reviewed studie, které by názorům IPCC odporovaly.

Zpráva NOAA o stavu klimatu 2009

The State of the Climate 2009. Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society Vol. 91, No. 6, June 2010

Tato zpráva ukazuje,  že ve 20.století se oteplilo, ale počátkem 21.století oteplování stagnovalo.

Vývoj vodní páry počátkem 21.stol

Susan Solomon et al. Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming. Science 5 March 2010: Vol. 327. no. 5970, pp. 1219 – 1223 https://sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1182488 (abtract)

Oteplování Grónska

D. Dahl-Jensen et al. Past Temperatures Directlyfrom the Greenland Ice Sheet. Science, 9 October 1998, vol 282

Chylek P., M. McCabe, M.K. Dubey, and J. Dozier (2007), Remote sensing of Greenland ice sheet using multispectral near-infrared and visible radiances, J. Geophys. Res., 112. Citováno zhttp://people.iarc.uaf.edu/~sakasofu/pdf/two_natural_components_recent_climate_change.pdf

Jiná Chýlkova práce uvádí mocnost ledu na dvou konkrétních místech na východním a západním pobřeží (GRL, 2006): https://www.cfa.harvard.edu/~wsoon/MattCronin-Mar21-07-d/Chyleketal06-GreenlandT-20-30vs95-05.pdf

Oteplování Antarktidy

Schneider and Steig, "Ice cores record significant 1940s Antarctic warmth related to tropical climate variability. PNAS 2008.https://www.pnas.org/content/105/34/12154.full.pdf+html

David P.Schneider et al. Antarctic temperatures over the past two centuries from ice cores. GRL VOL 33 (2006)

https://faculty.washington.edu/steig/papers/recent/SchneiderSteigGRL2006.pdf

Studie, ze které pochází tvrzení o roztání Himalájů do 2350

Kotlyakov, V.M., 1996, The future of glaciers under the expected climate warming, Str. 66, in Kotlyakov, V.M., ed., 1996, Variations of Snow and Ice in the Past and at Present on a Global and Regional Scale, Technical Documents in Hydrology. Dostupné na WWW  <https://unesdoc.unesco.org/images/0010/001065/106523e.pdf>

Záznamy: 1 - 25 ze 25