IPCC: Nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším

 

IPCC dostala z vědecké práce pětku.

Anglicky se tomu říká "junk science" tj. vědecký odpad.

Z prvé: mají v tom dětinské chyby. Jsou tedy amatéři.

Za druhé: utajovali data, aby se jejich chyby nedaly vyvrátit. Nejsou to tedy vědci - základem vědy je možnost verifikace a falsifikace.

 

1   UTAJOVÁNÍ V KLIMATOLOGII

 

TOP SECRET

Klimatolog Briffa se 9 let vyhýbal naléhání badatelů, aby odtajnil důkazy, na kterých stojí jeho studie o teplotách na poloostrově Jamal. Pak se ukázalo, že studie stála na letokruzích jediného stromu (což je naprosto nedostatečné.)

V létě 2009 Jones, šéf CRU (na jejich datech stojí zprávy IPCC) oznámil, že ztratil svoje původní data (Globální oteplování sežral pes). Takže se nedají ověřit.

Briffa, Jones, Mann a další jsou vedoucí autoři, kteří psali zprávy IPCC!!

Na podzim 2009 unikly na veřejnost pracovní e-maily klimatologů (tzv. aféra Climategate). Klimatologové v pracovní korespondenci píší například:

"Radši ta data smažu, než bych je někomu ukázal podle zákona o svobodě informací."

"Nenechávej ta data povalovat na veřejných serverech, někdo by je tam mohl najít."

"Stejně vám naše data nedám. Proč bych to dělal, když vím, že vám jde jen o to, jak v tom hledat chyby."

"Po přečtení tento e-mail smaž... Tato zpráva se zničí za 10 sekund."

"Právě jsem použil Mikův trik... abych zakryl pokles teplot."

... Copak asi tají? Proč nechtějí, aby se veřejnost dozvěděla pravdu?

 

OFICIÁLNÍ ZPRÁVY

a) Světová federace vědců v roce 1999 varovala před utajováním dat v klimatologii.

b) Zpráva britského parlamentu v roce 2010: V klimatologii je utajování a nesdílení dat "běžná praxe" a mělo by to přestat!

c) Northova zpráva 2006 pro americký Kongres: Data by měla být badatelům poskytnuta, aby si mohli věci vědecky ověřit.

 

POPPER

Pokud se to nedá vyvrátit, není to věda.

Karl Popper v roce 1934 publikoval "The Logic of Scientific Discovery", kde se zamýšlí nad otázkou, jak rozlišit vědu od pavědy. Astrologie či freudismus vidí potvrzující důkazy své hypotézy všude, kam se podívají. Ale není to věda, protože se nedají vyvrátit. Jakákoli událost se stane, ony jsou schopné ji interpretovat jako potvrzující důkaz.

Obdobné je to s klimatismem. Ať je extrémně suchý rok nebo deštivý rok, vždy je to potvrzující důkaz "lidmi způsobené klimapokalypsy".

Stejně tak věta "existují neviditelní duchové, které nelze přístroji zaznamenat" není věda - protože toto tvrzení se nedá ověřit ani vyvrátit.

A když je něco tajné, nedá se to ověřit, také to není věda.

  

JEDNA PANÍ POVÍDALA

Celou třetinu zdrojů IPCC tvoří neověřené nevědecké zprávy z druhé ruky. Tzv. šedá literatura. Spočítal to audit, který najdete zde.

21 ze 44 kapitol dostalo pětku (F) za to, že používá nevědecké zdroje. Ačkoliv IPCC tvrdila, že je pouze souhrnem nejnovějšího vědeckého špičkového poznání. A odmítala některé skeptické námitky s tím, že prý nebyly otištěny v dost nóbl časopisech.

 

Proto je ve zprávách IPCC tolik nepodložených novinářských kachen.

Nafukovali hrozbu dopadů klimatických změn. Nejen Al Gore, ale i IPCC. Himaláje neroztají do roku 2035, ale snad možná 2350. Zaplavením není teoreticky ohrožena polovina Nizozemí, ale čtvrtina (je pod úrovní moře). Není pravda, že i drobná změna klimatu zničí 40% amazonské džungle. Není pravda, že do roku 2020 produkce potravin v Africe klesne na polovinu.

IPCC například brala informace z horolezeckého časopisu. Nebo převzala od eko-lobbistů z druhé ruky informaci pocházející z novin, aniž by si ji ověřovala - a převzala ji i s tiskovou chybou (2035 místo 2350). A když na tuto chybu kritici upozornili, byli umlčeni a označeni za pavědce (voodoo science).

 

 

3  UTAJENÉ SLUNCE

IPCC utajovala většinu indikátorů sluneční aktivity. Ty, které ukazovaly, že sluneční aktivita v době globálního oteplování stoupala... tyto indikátory nám zamlčela. Čili dosavadní oteplování se dá celé nebo téměř celé vysvětlit činností Slunce a lidé na něm nenesou vinu.

Protože IPCC podhodnotila sluneční aktivitu, v rovnicích jim samozřejmě něco scházelo a rovnice jim ne a ne vyjít.

 noaa.JPG

(Graf geomagnetické aktivity ve zprávách IPCC nenajdete. Vlevo: sluneční činnost měřeno dle geomagnetické aktivity. Vpravo: teploty) 

 

4 SOUDNĚ UZNANÝ LHÁŘ

IPCC se o  svou Nobelovu cenu míru dělí s Al Gorem. Soud však nalezl ve filmu Al Gora 9 nepravd, které jsou ještě víc lživé než zprávy IPCC. A to už je co říct!

  

5 ZLOMENÁ HOKEJKA

IPCC ve Třetí zprávě otiskla hokejkový graf, aniž by se ho obtěžovala kontrolovat. Přitom ten graf bez dostatečného zdůvodnění vymazal z dějin malou dobu ledovou i teplá staletí ve středověku.

Ve skutečnosti bylo ve středověku zhruba stejně teplo jako dnes. V téměř každé části světa už zažili teplejší časy než je současnost. Naše teploty nejsou bezprecedentní.  Hokejkový graf byla nepravda. Novější rekonstrukce teplot už znovu variabilitu klimatu uznávají, tak jako ji uznávaly před Hokejkou.

Důkazy z celého světa viz na www.co2science.org

 

(Nahoře hokejkový graf. Dole vidíte, jak vypadaly naše představy před Hokejkou... a jak vypadají zase dnes po diskreditaci Hokejky)

 

 

 

6 NESPOLEHLIVÁ MĚŘENÍ OTEPLOVÁNÍ

Měření globálních teplot je nespolehlivé. Z globální databáze meteo-stanic kdosi rok za rokem škrtá více a více stanic. Hlavně těch studených stanic. Meteorologické balóny žádné oteplování nezaznamenaly. Satelity rovněž, ale pak byly opraveny, aby oteplování ukazovaly - ale i tak ukazují menší oteplení než pozemní stanice... Nevíme, co z toho je pravda. Co z toho je blíže pravdě? 

7 CHYBĚJÍCÍ VODNÍ PÁRA

V přehledu skleníkových plynů IPCC chybí ten hlavní skleníkový plyn. Vodní pára. Recenzenti jako Vincent Gray na tuto hrubou chybu marně upozorňovali. Z grafů IPCC to vypadá, jako by nejsilnější skleníkový plyn byl CO2. A ještě navíc popírají vliv Slunce na klima! Tuto absurditu nám IPCC tvrdila (zdroj).

 FAQ 2.1 Figure 2

CO2 je ve skutečnosti stopový plyn a jeho vliv na teploty doposud nestál za zmínku, přestože jeho hladina v atmosféře se za sto let zvýšila o třetinu.

Graf zcela opomíjí, že růst sluneční aktivity (který IPCC popírá) musel vést k vyššímu vypařování vody. Skleníkový efekt této vodní páry ovšem v grafech IPCC chybí.

 

8 NULOVÁ KONTROLA KVALITY

V IPCC bylo běžné, že autor nepotvrzené alarmistické hypotézy byl dosazen jako vedoucí kapitoly. Měl pak "nezaujatě" posoudit, zda mají pravdu odpůrci jeho hypotézy nebo on sám. Většinou tito autoři dali za pravdu sami sobě. Jaký div.

Příklady konfliktů zájmů: Michael Mann (hokejkový graf), Judith Lean (vyzmizíkování sluneční aktivity), Lord Oxburgh (vyšetřovatel Climategate), komplet 12 vyšetřovatelů ze Shapirovy IAC komise (zejména pan Molina), Pachauri v konfliktu zájmů a nekonečná plejáda dalších.

Když není nezávislý dohled, nikdo správnost a kvalitu nekontroluje.
 

Za další, konečné slovo při psaní závěrečných zpráv  IPCC (Summary for Policymakers) měli nikoli odborníci, ale politici, kteří o klimatu neví zhola nic. Je to jako by dítě z mateřské školy opravovalo své učitele.

Souhrn: Vědci sami píší "nezávislé recenze" na vlastní dílo. Obžalovaní jmenují vlastní soudce. Politici rozhodují o tom, co jim vědci mají doporučit. Tomu říkám panečku samoobsluha.

 

9 JEJICH MODELY NEFUNGUJÍ

To, co Jim Hansen z NASA a panel IPCC předpovídali před 20 lety na základě svých modelů, se nestalo. Podle Hansenova scénáře A (business as usual) mělo dnes být o 0,5°C tepleji než je. Pro srovnání - za celé 20. století se oteplilo asi o 0,6°C. IPCC tedy není zjevně schopná předpovídat budoucí vývoj klimatu a měla by být nejlépe rozpuštěna. Neumí to.

 

(červeně prognóza, černě realita)