Vznik alarmismu

Thomas Malthus

Thomas Malthus (1766 - 1834), anglikánský pastor a ekonom, tvrdil, že růst populace je rychlejší než růst produkce potravin. Produkce potravin roste lineárně (aritmeticky), zatímco populace roste geometricky. Z toho odvodil, že nás v 19.století čeká nevyhnutelně hladomor a celkový kolaps civilizace.

Svante Arrhenius

Švédský vědec Arrhenius na konci 19.století přišel s teorií, jak vysvětlit doby ledové. Prý za změny teplot mohlo kolísání CO2. O sto let později vrty v ledovcích ukázaly, že je tomu naopak. Nejprve se mění teploty a teprve v důsledku toho kolísá hladina CO2.

Bert Bolin

1959 švédský klimatolog Bolin spekuloval, zda by se nárůst teplot v 19. století a první půli 20.století nedal vysvětlit vinou spalování fosilních paliv. Vůbec nezkoumal, jestli by se teploty nedaly vysvětlit přirozeně, vlivem Slunce.

Ropný zlom

V roce 1956 americký geolog Marion King Hubert, který pracoval pro Shell, upozornil, že zásoby ropy budou jednou vyčerpány. Vývoj těžby bude mít zvonovitou křivku podobnou Gaussově křivce. Nárůst, vrchol a pozvolný pokles.

Paul Ehrlich

V roce 1968 biolog Paul Ehrlich ze Stanford Univeristy v Kalifornii vydal knihu "Populační bomba". Tvrdil, že lidí přibývá rychleji než produkce potravin. Proto předpověděl, že v 70. a 80.letech 20.století dojde k rozsáhlým hladomorům. Říkla, že do roku 2000 Anglie už nebude existovat, protože dojde k celkovému kolapsu.

Římský klub

V roce 1972 Římský klub vydal knihu "Meze růstu". Předpovídá v ní, že do 100 roků dojde ke kolapsu civilizace, protože budou vyčerpány nerostné suroviny.

New Age

V 60-70.letech se objevilo hnutí New Age, které očekává, že se blíží konec světa, jak ho známe. Tento zkažený svět zanikne a místo něj vznikne nový svět. Přijde nový věk (New Age). Má to být věk vodnáře (doposud jsme žili ve věku ryb, což byl symbol raných křesťanů).

Tuto vlnu iracionality popsal Giles Keppel v knize "Pomsta boží".

Zajímavé je, že jednu takovou apokalyptickou New Age sektu založil i Maurice Strong, zakladatel ekologického programu OSN.

Stockholmská konference

V roce 1972 ve švédském Stockholmu proběhla první konference OSN o životním prostředí. Kdo do toho byl zapojen:

  • Generálním tajemníkem OSN byl tehdy Kurt Waldheim. Později se odhalilo, že za války měl vazby na nacisty. Nacisté byli průkopníky ekologie ve 20.století.
  • Schůzi ve Stockholmu předsedal Maurice Strong, člen Římského klubu
  • Poradce švédského premiéra Palmeho byl Bert Bolin, pozdější první šéf IPCC
  • Na schůzi padlo rozhodnutí založit UNEP - ekologický program OSN. Za sídlo byla vybrána africká Uganda. Prvním šéfem UNEP se stal Maurice Strong.
  • Od té doby OSN začala rozdmýchávat ekologické alarmy cíleně a organizovaně. Objevily se věci jako ohlazování, ozonová díra, oteplování atd.

Globální ochlazování

V 70.letech prominentní vědci, média a politici začali strašit, že lidé zavinili alarmující ochlazování, které poškodí úrody a ekonomiku.

Ozon

OSN se podařilo  v roce 1987 prosadit Montrealský protokol o zákazu freonů. Freony údajně byly příčinou ozonové díry.

Vznik IPCC

V roce 1985 na schůzi OSN v rakouském Villachu padlo rozhodnutí založit klimatický panel OSN. Schůzi předsedal Bert Bolin a ten se také stal prvním předsedou IPCC.K založení IPCC došlo v roce 1988. První zprávu vydala v roce 1990.

Rio

V roce 1992 byl v Rio de Janeiro "Summit Země". Předsedal mu Maurice Strong. Výstupem bylo přijetí "prinicpu předběžné opatrnosti" - nemůžeme čekat na vědecké důkazy a musíme jednat ihned. Dále zde padlo rozhodnutí bojovat proti skleníkovým plynům - smlouva UNFCCC.

Kjóto

V roce 1997 v japonském Kjótu byl podepsán Kjótský protokol. Signatáři se zavázali ke snížení svých emisí skleníkových plynů o přesně stanovená procenta. USA a Čína ale nepodepsaly.

Al Gore

Clintonův vicepresident Al Gore v roce 1992 vydal knihu "Země na misce vah". Ale největší popularitu si v roce 2006 získal jeho film a kniha "Nepříjemná pravda". Za ni dostal Oskara a Nobelovu cenu.

Hokejkový graf

V roce 1998 klimatolog Michael Mann vytvořil tvz hokejkový graf. Přepsal dějiny posledních tisíce let. Klima prý až do průmyslové revoluce bylo stabilní, ale od té doby se začalo nepřirozeně oteplovat. Prý je nejtepleji za tisíc let. V roce 2001 se tento graf stal vlajkovou lodí Třetí zprávy klimatického panelu OSN.

Uhlíková burza CCX

V roce 2003 v Chicagu vznikla americká Uhlíková burza (Chicago Climate Exchange).

Zde se obchodovalo s tzv. odpustky, tj. pokutami, které platíte za emise CO2.

S CCX byli spojeni vlivní lidé. Shodou okolností na klimatické burze zbohatli ti samí lidé, kteří boj s klimatem léta prosazovali.

  • Mezi řediteli CCX  byl Maurice Strong, zakladatel eko programu OSN (UNEP)
  • V radě poradců CCX byl Rajendra Pachauri, předseda klimatického panelu OSN
  • Burzu založil grant z nadace Joyce Foundation. Ve správní radě nadace tehdy byl Barack Obama. Později president USA
  • K největším akcionářům CCX patřila Al Gorova firma Generation Investment Management

EU

Evropské unie po roce 2000 přijala zákony, které mají docílit snížení emisí. Vznikla evropská burza s emisními povolenkami. Zavádí se uhlíková daň a pokuty za emise CO2.

Nobelova cena

V roce 2007 Nobelovu cenu míru dostali Al Gore a klimatický panel OSN.